Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 20/82
4 Ds 18/82/S
 
Sygnatury IPN
IPN Lu 225/4/1
IPN Lu 225/4/2
IPN BU 754/152
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
04-01-1982
Data zakończenia sprawy
02-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Jarosławowi Kani i Jerzemu Rajpertowi, oskarżonym o to, że po ogłoszeniu komunikatu o wprowadzeniu stanu wojennego w Domu Studenckim "Grześ" rozplakatowali pewną ilość ulotek wzywających do strajku i zorganizowali zebranie Niezależnego Zrzeszenia Studentów na którym zorganizowali komitet strajkowy na znak protestu przeciwko zatrzymaniu działaczy NSZZ "Solidarność" i wprowadzeniu stanu wojennego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kania Jarosław, ur.: 01-03-1959, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, iż w dniach 13-14.12.1981 r. w Lublinie po ogłoszeniu stanu wojennego na terenie kraju kontynuował działalność w zawieszonym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i wraz z innymi osobami powołał uczelniany komitet strajkowy a następnie jako członek i przewodniczący kierował strajkiem w domach studenckich na UMCS.
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Lublinie skazał oskarżonego na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata i na ten czas oddał pod dozór Rektora UMCS i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS, zasądził 3000 zł opłat i koszty postępowania.
Rajpert Jerzy Andrzej, ur.: 30-09-1957, imię ojca: Andrzej
Zarzut
Oskarżony o to, iż w dniach 13-14.12.1981 r. w Lublinie po ogłoszeniu stanu wojennego na terenie kraju kontynuował działalność w zawieszonym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i wraz z innymi osobami powołał uczelniany komitet strajkowy a następnie jako członek brał udział w strajku w domach studenckich na UMCS.
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd skazał oskarzonego na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz dozór Rektora UMCS i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS, zasądził 3000 zł opłat i koszty postępowania.

Sędziowie
Mielnik K.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Lublin
Rola
Sędzia zawodowy
Pałka J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Lublin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Zachariasiewicz J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Lublin
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Kopieniak A.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Lublin
Kozyrska Maria
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Lublin
Michałowski Piotr
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Lublin
Olszewski Jacek
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin

 
 
.