Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg. Śl. II 241/82
III/14765
Sygnatury IPN
 
IPN Lu 94/634
IPN Lu 023/288

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
22-10-1982
Data zakończenia sprawy
23-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Postępowanie przeciwko Waldemarowi Mieczysławowi Wróblowi z art. 48 pkt 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Podejrzany o to, że w okresie bliżej nieustalonym do dnia 19.10.1982 r. w Lublinie przechowywał w celu rozpowszechniania materiały zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Wróbel Waldemar Mieczysław, ur.: 01-01-1958, imię ojca: Czesław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie bliżej nieustalonym do dnia 13.10.1982 r. w Lublinie przechowywał w celu rozpowszechniania materiały zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 pkt. 3 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie postanowieniem z dnia 23.11.1982 r. umorzyła śledztwo przeciwko wymienionemu z uwagi na brak dostatecznych dowodów popełnienia przestępstwa. Naczelny Prokurator Wojskowy postanowieniem z dn. 15.09.1992 r. (Pn. Nadz. 167/92) zmienił, w interesie podejrzanego, prawomocne postanowienie wiceprokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie z dn. 23.11.1982 r. w części dotyczącej podstawy umorzenia, przez przyjęcie, na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, że czyn Waldemara Wróbla nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego.

Sędziowie

Prokuratorzy
Ciesielczuk Jan (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Lublin
Uwagi
Podprokurator
Michałowski Ryszard (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Twórca postanowienia z dn. 15.09.1992 r.
Olszewski Jacek
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin
Polowy Andrzej (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Lublin
Uwagi
Wiceprokurator
 
 
.