Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
3 Ds 295/82/S
III/14789
Sygnatury IPN
 
IPN Lu 023/308

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
01-03-1982
Data zakończenia sprawy
30-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Postępowanie przeciwko Henrykowi Światkowskiemu, Ryszardowi Blajerskiemu, Józefowi Książkowi z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym. Podejrzani o to, że w okresie 14-17.12.1981 r. współkierowali strajkiem okupacyjnym w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Blajerski Ryszard, ur.: 20-04-1948, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 14 do 17 grudnia 1981 roku w Lublinie, w czasie trwania stanu wojennego kontynuował działalność w zawieszonym NSZZ "Solidarność" w ten sposób, że jako członek komitetu strajkowego Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów współdziałał w kierowaniu strajkiem zajmując się sprawami porządkowymi, zakwaterowaniem i informacją".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. "o stanie wojennym".
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa dla m. Lublina w dn. 30.07.1982 r. umorzyła śledztwo przeciwko J. Książkowi, H. Świątkowskiemu i R. Blajerskiemu wobec niepopełnienia przez podejrzanych zarzucanego im czynu.
Książek Józef, ur.: 03-02-1930, imię ojca: Ignacy
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 14 do 17 grudnia 1981 roku w Lublinie w czasie trwania stanu wojennego kontynuował działalność w zawieszonym związku zawodowym NSZZ "Solidarność" w ten sposób, ze jako członek komitetu strajkowego w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów współdziałał w kierowaniu strajkiem zajmując się sprawami informacji".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. "o stanie wojennym".
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa dla m. Lublina w dn. 30.07.1982 r. umorzyła śledztwo przeciwko J. Książkowi, H. Świątkowskiemu i R. Blajerskiemu wobec niepopełnienia przez podejrzanych zarzucanego im czynu.
Świątkowski Henryk, ur.: 08-07-1945, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 14 do 17 grudnia 1981 roku w Lublinie w czasie trwania stanu wojennego kontynuował działalność w zawieszonym związku zawodowym NSZZ "Solidarność" w ten sposób, że współdziałał w kierowaniu strajkiem w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów będąc członkiem komitetu strajkowego".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. "o stanie wojennym".
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa dla m. Lublina w dn. 30.07.1982 r. umorzyła śledztwo przeciwko J. Książkowi, H. Świątkowskiemu i R. Blajerskiemu wobec niepopełnienia przez podejrzanych zarzucanego im czynu.

Sędziowie

Prokuratorzy
Ekielski M.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin
Uwagi
Wiceprokurator
Olszewski Jacek
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin
 
 
.