Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sow.8/81
Pg.Śl.II-8/81
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/9
IPN BU 1645/1
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
15-12-1981
Data zakończenia sprawy
12-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Andrzejowi Janowi Adamczykowi z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 roku o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/. Oskarżony o to, że będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", wbrew obowiązującym przepisom o stanie wojennym kontynuował działalność związkową.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Adamczyk Andrzej Jan, ur.: 30-11-1946, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13 do 15 grudnia 1981 r. w Gdańsku i Lublinie, będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", wbrew obowiązującym przepisom o stanie wojennym kontynuował działalność związkową w ten sposób, że w zamiarze osłabienia gotowości obronnej PRL oraz wywołania rozruchów i niepokoju publicznego przewoził w celu rozpowszechniania jako łącznik tzw. Krajowego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Gdańsku instrukcję strajkową oraz znaczne ilości nielegalnych wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości o sytuacji w Siłach Zbrojnych PRL i wzywających żołnierzy Wojska Polskiego do niesubordynacji, a także wezwania do strajku powszechnego".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 roku o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie skazał Andrzeja Jana Adamczyka: "na podstawie art. 48 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 roku o stanie wojennym na karę 4 /czterech/ lat pozbawienia wolności. Na podstawie art. 4 ust. 4 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych orzeka pozbawienie praw publicznych na okres 3 /trzech/ lat. Początek odbywania orzeczonej kary pozbawienia wolności liczy się od 15 grudnia 1981 r. Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza tytułem opłaty sądowej kwotę 4200 zł. i na podstawie z art. 547 § 1 kpk zasądza od skazanego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania."

Sędziowie
Ciechański Roman (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Ośrodek Zamiejscowy Lublin
Rola
Sędzia zawodowy
Marczak Wojciech (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Ośrodek Zamiejscowy Lublin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Ogrodnik Krzysztof (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Ośrodek Zamiejscowy Lublin
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Janicki Grzegorz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Lublin
Uwagi
Podprokurator
Olszewski Jacek
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin
Uwagi
Podprokurator

 
 
.