Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 477/82
Pg.Śl.II-116/82
S-24/82
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/436
IPN BU 1357/437/1
IPN BU 1357/437/2
IPN BU 1357/437/3
IPN BU 1357/437/4
IPN BU 1357/437/5
IPN BU 960/397

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
11-03-1982
Data zakończenia sprawy
02-08-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Arturowi Pręgowskiemu, Andrzejowi Pieńkowskiemu, Tomaszowi Zawadzkiemu, Robertowi Nowickiemu oraz Markowi Gałeckiemu, podejrzanym o udział w związku "mającym na celu popełnienie przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu" oraz rozklejanie ulotek.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gałecki Marek, ur.: 28-09-1963, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony o to, że w styczniu 1982 r. w Warszawie rozklejał "na murach budynków dzielnicy Żoliborz ulotki o treści szkalującej osobę Premiera PRL [...]"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że w miesiącu lutym 1982 r. w Warszawie na terenie D.H. Centrum "Junior" przy użyciu drukowanych ulotek rozpowszechniał publicznie "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawołujące w swej treści do niepodporządkowania się obowiązującemu stanowi prawnemu"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym i w zbiegu z art. 282 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do 11 marca 1982 r. w Warszawie brał udział w związku mającym na celu "popełnianie przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu, którego istnienie miało pozostawać tajemnicą wobec organów państwowych".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 1 w zb. z 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że w dniu 11 marca 1982 r. w Warszawie, przy Hali Marymonckiej przy użyciu drukowanych ulotek rozpowszechniał publicznie "wiadomości fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawołujące w swej treści do niepodporządkowania się obowiązującemu stanowi prawnemu".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym w zbiegu z art. 282 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowgo uznał Marka Gałeckiego winnym popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 i za to skazał go na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności jednocześnie warunkowo zawiesił ją na okres 3 lat. Na ten okres skazany został oddany pod dozór kuratora sądowego. Na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania oraz obciążono go w 1/4 kosztami postępowania i opłatą sądową. Zarzuty z art. 48 dekretu o stanie wojennym Sąd określił jako przestępstwo z art. 50 ust. 1 dekretu o stanie wojennym i umorzył na podstawie art. 11 pkt. 3 kpk jako nie podlegające orzecznistwu wojskowemu oraz uniewinnił oskarżonego od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 276 § 1 w zbiegu z 278 § 1 kk.
Nowicki Robert, ur.: 18-02-1963, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do 11 marca 1982 r. w Warszawie brał udział w związku mającym na celu "popełnianie przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu, którego istnienie miało pozostać tajemnicą wobec organów państwowych".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 1 w zbiegu z 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że w styczniu 1982 r. w Warszawie rozklejał "na murach budynków dzielnicy Żoliborz ulotki o treści szkalującej osobę Premiera PRL [...]"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że w miesiącu lutym 1982 r. w Warszawie na terenie D.H. Centrum "Junior" przy użyciu drukowanych ulotek rozpowszechniał publicznie "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawołujące w swej treści do niepodporządkowania się obowiązującemu stanowi prawnemu"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym i w zbiegu z art. 282 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że w dniu 11 marca 1982 r. w Warszawie, przy Hali Marymonckiej przy użyciu drukowanych ulotek rozpowszechniał publicznie "wiadomości fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawołujące w swej treści do niepodporządkowania się obowiązującemu stanowi prawnemu".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym w zbiegu z art. 282 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowgo uznał Roberta Nowickiego winnym popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 i za to skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności jednocześnie warunkowo zawiesił ją na okres 3 lat. Na ten okres skazany został oddany pod dozór kuratora sądowego. Na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania oraz obciążono go w 1/4 kosztami postępowania i opłatą sądową. Zarzuty z art. 48 dekretu o stanie wojennym Sąd określił jako przestępstwo z art. 50 ust. 1 dekretu o stanie wojennym i umorzył na podstawie art. 11 pkt. 3 kpk jako nie podlegające orzecznistwu wojskowemu oraz uniewinnił oskarżonego od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 276 § 1 w zbiegu z 278 § 1 kk.
Pieńkowski Andrzej, ur.: 05-07-1963, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Oskarżony o to, że w styczniu 1982 r. w Warszawie rozklejał "na murach budynków dzielnicy Żoliborz ulotki o treści szkalującej osobę Premiera PRL [...]"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że w miesiącu lutym 1982 r. w Warszawie na terenie D.H. Centrum "Junior" przy użyciu drukowanych ulotek rozpowszechniał publicznie "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawołujące w swej treści do niepodporządkowania się obowiązującemu stanowi prawnemu"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym i w zbiegu z art. 282 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że w dniu 11 marca 1982 r. w Warszawie, na placu Komuny Paryskiej przy użyciu drukowanych ulotek rozpowszechniał publicznie "wiadomości fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawołujące w swej treści do niepodporządkowania się obowiązującemu stanowi prawnemu".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym w zbiegu z art. 282 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do 11 marca 1982 r. w Warszawie brał udział w związku mającym na celu "popełnianie przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu, którego istnienie miało pozostawać tajemnicą wobec organów państwowych".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 1 w zb. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowgo uznał Andrzeja Pieńkowskiego winnym popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 i za to skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności jednocześnie warunkowo zawiesił ją na okres 3 lat. Na ten okres skazany został oddany pod dozór kuratora sądowego. Na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania oraz obciążono go w 1/4 kosztami postępowania i opłatą sądową. Zarzuty z art. 48 dekretu o stanie wojennym Sąd określił jako przestępstwo z art. 50 ust. 1 dekretu o stanie wojennym i umorzył na podstawie art. 11 pkt. 3 kpk jako nie podlegające orzecznistwu wojskowemu oraz uniewinnił oskarżonego od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 276 § 1 w zbiegu z 278 § 1 kk.
Pręgowski Artur, ur.: 03-09-1963, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Oskarżony o to, że w styczniu 1982 r. w Warszawie rozklejał "na murach budynków dzielnicy Żoliborz ulotki o treści szkalującej osobę Premiera PRL [...]"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że w miesiącu lutym 1982 r. w Warszawie na terenie D.H. Centrum "Junior" przy użyciu drukowanych ulotek rozpowszechniał publicznie "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawołujące w swej treści do niepodporządkowania się obowiązującemu stanowi prawnemu"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym i w zbiegu z art. 282 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że w dniu 11 marca 1982 r. w Warszawie, na placu Komuny Paryskiej przy użyciu drukowanych ulotek rozpowszechniał publicznie "wiadomości fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawołujące w swej treści do niepodporządkowania się obowiązującemu stanowi prawnemu".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym w zbiegu z art. 282 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do 11 marca 1982 r. w Warszawie założył i kierował związkiem mającym na celu "popełnianie przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu, którego istnienie miało pozostać tajemnicą wobec organów państwowych".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 3 w zb. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowgo uznał Artura Pręgowskiego winnym popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 i za to skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności jednocześnie warunkowo zawiesił ją na okres 3 lat. Na ten okres skazany został oddany pod dozór kuratora sądowego. Na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania oraz obciążono go w 1/4 kosztami postępowania i opłatą sądową. Zarzuty z art. 48 dekretu o stanie wojennym Sąd określił jako przestępstwo z art. 50 ust. 1 dekretu o stanie wojennym i umorzył na podstawie art. 11 pkt. 3 kpk jako nie podlegające orzecznistwu wojskowemu oraz uniewinnił oskarżonego od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 276 § 1 w zbiegu z 278 § 1 kk.
Zawadzki Tomasz, ur.: 10-07-1963, imię ojca: Witold
Zarzut
Oskarżony o to, że w miesiącu lutym 1982 r. w Warszawie na terenie D.H. Centrum "Junior" przy użyciu drukowanych ulotek rozpowszechniał publicznie "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawołujące w swej treści do niepodporządkowania się obowiązującemu stanowi prawnemu"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym i w zbiegu z art. 282 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że w dniu 11 marca 1982 r. w Warszawie, na placu Komuny Paryskiej przy użyciu drukowanych ulotek rozpowszechniał publicznie "wiadomości fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawołujące w swej treści do niepodporządkowania się obowiązującemu stanowi prawnemu".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym w zbiegu z art. 282 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do 11 marca 1982 r. w Warszawie brał udział w związku mającym na celu "popełnianie przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu, którego istnienie miało pozostawać tajemnicą wobec organów państwowych".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 1 w zb. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowgo zarzuty z art. 48 dekretu o stanie wojennym określił jako przestępstwo z art. 50 ust. 1 dekretu o stanie wojennym i umorzył na podstawie art. 11 pkt. 3 kpk jako nie podlegające orzecznistwu wojskowemu oraz uniewinnił oskarżonego Tomasza Zawadzkiego od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 276 § 1 w zbiegu z 278 § 1 kk.

Sędziowie
Dorsz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Przewodniczył w posiedzeniu, w dniu 13.07.1982 r., podczas którego wydano postanowienie o prowadzeniu rozprawy w trybie doraźnym.
Lindecki Lech (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
W składzie posiedzenia, w dniu 13.07.1982 r., podczas którego wydano postanowienie o prowadzeniu rozprawy w trybie doraźnym.
Oleszczuk Dariusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
W składzie posiedzenia, w dniu 13.07.1982 r., podczas którego wydano postanowienie o prowadzeniu rozprawy w trybie doraźnym.
Tracz Jerzy (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Długołęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Gaździk Zdzisław (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Kublik Jacek (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Ociepka Wiesław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa

 
 
.