Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW.158/82
Pg.Śl.II 60/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/174
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
12-02-1982
Data zakończenia sprawy
09-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Grzegorzowi Strzeszewskiemu z art. 270 § 1 kk. Podejrzany o to, że w lutym 1982 roku na drzwiach toalety w Hucie Szkła w Wyszkowie własnoręcznie napisał tekst wyszydzający Wojskową Radę Ocalenia Narodowego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Strzeszewski Grzegorz, ur.: 24-01-1949, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że na początku lutego 1982 r. na drzwiach toalety w Hucie Szkła w Wyszkowie własnoręcznie napisał tekst wyszydzający Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, przez co publicznie lżył wymieniony naczelny organ PRL.
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał Grzegorza Strzeszewskiego: 1. na podstawie art. 270 § 1 kk na karę dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności, 2. na podstawie art. 73 § 1 i 2 i art. 74 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący dwa lata, 3. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 roku zasądza od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 1800 złotych oraz na podstawie art. 547 § 1 kpk obciąża go kosztami postępowania.

Sędziowie
Dorsz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Lindecki Lech (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Majorowicz Maciej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Ociepka Wiesław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.