Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 184/82
Pg. Sl. II 67/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/195/1
IPN BU 1357/195/2
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
17-02-1982
Data zakończenia sprawy
15-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa dotyczy Zbigniewa Aniołkowskiego oskarżonego o to, że w dniu 17 lutego 1982 r. na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych w Warszawie rozpowszechniał przez rozklejanie sporządzone przez siebie ulotki zawierające tekst wiersza pt. "Do Generała", przez co publicznie lżył i wyszydzał naczelne organa PRL.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Aniołkowski Zbigniew, ur.: 08-07-1962, imię ojca: Ryszard
Zarzut
Oskarżony o to , że w dniu 17 lutego 1982 r. na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych w Warszawie rozpowszechniał przez rozklejanie sporządzone przez siebie ulotki zawierające tekst wiersza pt. "Do Generała", przez co publicznie lżył i wyszydzał naczelny organ PRL tj Prezesa Rady Ministrów
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 273 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał Zbigniewa Aniołkowskiego: "1. na podstawie art. 270 § 1 kk na karę 1 /jeden/ roku pozbawienia wolności, 2. na podstawie art. 73 i 74 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres lat 5 /pięć/ i w tym okresie na podstawie art. 76 § 2 kk oddaje go pod dozór kuratora sądowego, wyznaczonego przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, 3. na podstawie art. 83 § 1 kk zalicza skazanemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania, począwszy od 17 lutego 1982 r., 4. na podstawie art. 2 ustawy o opłatach sądowych w sprawach karnych zasądza od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę sądową w kwocie 1800 złotych oraz na podstawie art 574 § 1 kpk obciąża go kosztami postępowania karnego, 5. dowód rzeczowy - maszynę do pisania typu "Łucznik" nr 0132744 nakazuje zwrócić właścicielce Agnieszce Aniołkowskiej."

Sędziowie
Darmochwał Ireneusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Dorsz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Tracz Jerzy (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Ociepka Wiesław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.