Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
WRN.283/94
Pn.Rew.707/94
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/348/1
IPN BU 1357/348/2
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
13-12-1994
Data zakończenia sprawy
20-01-1995
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja Nadzwyczajna Naczelnego Prokuratora Wojskowego wnosząca o zmianę wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie (sygn. akt SoW. 363/82) z dnia 31 maja 1982 roku w sprawie skazanego Bogdana Reszczyńskiego z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 roku oraz z art. 280 § 1 kk. Wyrok uniewinniający Sądu Najwyższego - Izba Wojskowa z dnia 20 stycznia 1995 roku.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Reszczyński Bogdan, ur.: 06-07-1964, imię ojca: Grzegorz
Zarzut
Kwalifikacja
Naczelny Prokurator Wojskowy na zasadzie art. 463 § 1 kpk i art. 591 § 1 kpk zaskarżył w całości wyrok Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 31.05.1982 r. i wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez uniewinnienie Bogdana Reszczyńskiego od przypisywanych mu przestępstw.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa orzekł: 1. zaskarżony wyrok zmienić i Bogdana Reszczyńskiego od przypisywanego mu przestępstwa uniewinnić, 2. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa, a to na podstawie art. 549 § 1 pkt 2 kpk.

Sędziowie
Kamieński Andrzej (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przyjemski Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Rychlicki Bogdan (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Sprawozdawca

Prokuratorzy
Szymański Franciszek (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.