Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW.363/82
 
 
Sygnatury IPN
 
 

Typ sprawy
Amnestia
Data rozpoczęcia sprawy
14-09-1983
Data zakończenia sprawy
14-09-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Postanowienie z dnia 14.09.1983 roku o zastawaniu amnestii. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie darował skazanemu Bogdanowi Reszczyńskiemu wymierzoną na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 roku o stanie wojennym i art. 270 § 1 kk karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby wynoszący 4 lata i dozór.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Reszczyński Bogdan, ur.: 06-07-1964, imię ojca: Grzegorz
Wyrok
Postanowienie z dnia 14.09.1983 roku o zastawaniu amnestii. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie darował skazanemu Bogdanowi Reszczyńskiemu wymierzoną na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 roku o stanie wojennym i art. 270 § 1 kk karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby wynoszący 4 lata i dozór.

Sędziowie
Steckiewicz Jerzy (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Isbrandt Olgierd (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
 
 
.