Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg. Śl. II-309/82
 
Sygnatury IPN
 
IPN BU 960/556
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
07-09-1982
Data zakończenia sprawy
18-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Postępowanie śledcze przeciwko Leonowi Michalskiemu i Mieczysławowi Kunickiemu podejrzanym o to, że udzielali pomocy w rozpowszechnianiu "pism zawierających fałszywe wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kunicki Mieczysław, ur.: 02-10-1950, imię ojca: Jan
Zarzut
Podejrzany o to, że "w okresie od stycznia do 8 maja 1982 r. w Warszawie działając wspólnie z Leonem Michalskim udzielił pomocy Markowi Ładzie do rozpowszechnienia pism zawierających fałszywe wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy w ten sposób, że będąc pracownikiem powielarni Urzędu MST W-wy, na zlecenie Marka Łady, drukował z powierzonych mu, przez niego, matryc i papierze pisma o wyżej opisanej treści."
Kwalifikacja
Art. 18 § 2 kk w zw. z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 18.11.1982 r. postanowił "umorzyć śledztwo przeciwko Leonowi Michalskiemu i Mieczysławowi Kunickiemu [...] wobec braku dowodów popełnienia przestępstwa."
Michalski Leon, ur.: 14-09-1949, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
Podejrzany o to, że "w okresie od stycznia do 8 maja 1982 r. w Warszawie działając wspólnie z Mieczysławem Kunickim udzielił pomocy Markowi Ładzie do rozpowszechnienia pism zawierających fałszywe wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy w ten sposób, że będąc pracownikiem powielarni Urzędu m. st. Warszawy, na zlecenie Marka Łady, drukował z powierzonych mu, przez niego, matryc i papierze pisma o wyżej opisanej treści."
Kwalifikacja
Art. 18 § 2 kk w zw. z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 18.11.1982 r. postanowił "umorzyć śledztwo przeciwko Leonowi Michalskiemu i Mieczysławowi Kunickiemu [...] wobec braku dowodów popełnienia przestępstwa."

Sędziowie

Prokuratorzy
Ociepka Wiesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Walczyk Marek (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
 
 
.