Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 610/82
Pg. Śl. II-192/08
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/528
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
08-11-1982
Data zakończenia sprawy
29-12-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie na niekorzyść Zbigniewa Gołaszewskiego o uchylenie wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w części dotyczącej Z. Gołaszewskiego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gołaszewski Zbigniew, ur.: 26-04-1951, imię ojca: Ryszard
Zarzut
"Zaskarżam wyrok Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 2.11.1982 w części uniewinniającej Zbigniewa Gołaszewskiego od zarzutu popełnienia przestępstwa"
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa "orzekł: 1) Rewizji Prokuratora nie uwzględniać i zaskarżony wyrok utrzymać w mocy, 2) a na podstawie art. 551 § 1 kpk kosztami postępowania odwoławczego obciążyć Skarb Państwa."

Sędziowie
Bem Bogusław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Juszczak Józef (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Sprawozdawca
Wojtczak Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Hankiewicz Konrad (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Walczyk Marek (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Twórca rewizji od wyroku.
 
 
.