Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
1 Ds. 78/82, Dsn. 5/82-Tr
RSD - 3/82
Sygnatury IPN
 
IPN By 85/497
IPN By 082/144

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
21-12-1981
Data zakończenia sprawy
26-11-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta śledztwa w sprawie podjęcia działalności związkowej w Toruniu poprzez sporządzenie i kolportowanie wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność", tj. o przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowieniem z dnia 26 listopada 1983 r. umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawców.

Podejrzani / Oskarżeni
 

Sędziowie

Prokuratorzy
Białowicz A.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Uwagi
Postanowienie z dnia 22 stycznia 1982 r. o wszczęciu śledztwa. Postanowienie z dnia 23 lutego 1982 r. o odstąpieniu od prowadzenia sprawy w trybie doraźnym. Postanowienie z dnia 26 listopada 1983 r. o umorzeniu śledztwa.
Dwojak I.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Kołacki Z.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Lubomski Józef
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Merkel W.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Ostojski Z.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Stochmal St.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Uwagi
Postanowienie z dnia 21 kwietnia 1982 r. o przedłużeniu okresu śledztwa. Postanowienie z dnia 16 lipca 1982 r. o przedłużeniu okresu śledztwa. Postanowienie z dnia 20 października 1982 r. o przedłużeniu okresu śledztwa.
Stronikowski M.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Szymański Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Grudziądz
 
 
.