Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 194/82
Ds. 2474/82
 
Sygnatury IPN
IPN Sz 356/1/1
IPN Sz 356/1/2
IPN Sz 356/1/3
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
31-08-1982
Data zakończenia sprawy
21-10-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Julianowi Skowrońskiemu oskarżonemu o zorganizowanie i kierowanie w dniu 31 VIII 1982 r. w Szczecinie demonstracją mającą na celu poparcie idei ponownej legalizacji NSZZ "Solidarność".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Skowroński Julian, ur.: 17-02-1952, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
"oskarżony o to że w dniu 31 VIII 1982 r. w Szczecinie jako członek NSZZ "Solidarność" kontynuował działalność zawieszonego związku w ten sposób, że na odcinku od Bramy Portowej do Placu Zwycięstwa kierował akcją protestacyjną prowadząc kolumnę złożoną z kilkuset osób z transparentem o treści "Solidarność" i intonował okrzyki popierające zawieszony związek oraz brał udział w zbiegowisku publicznym na Placu Zwycięstwa, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczali się gwałtownego zamachu na zdrowie i życie interweniujących funkcjonariuszy MO obrzucając ich kamieniami".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 w zb. z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 poz. 154) oraz art. 275 § 1 KK
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 21 X 1982 r. skazany na trzy lata więzienia oraz pozbawienie praw publicznych na okres trzech lat. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 31.08.1982 r. oraz zasądzono na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w części skazującej oraz 4200 zł opłaty sądowej.

Sędziowie
Centkowski B.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Czerwiński W.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 20.09.1982 r. uznające zasadność rozpoznania sprawy w postępowaniu doraźnym.
Jaździński M.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 9.09.1982 r. utrzymujące tymczasowe aresztowanie.
Laska H.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 9.09.1982 r. utrzymujące tymczasowe aresztowanie.
Zajączkowski R.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Zięba Halina
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Grzegorczyk Janusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Szczecin
Kowzan-Bielecka B. ((-))
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Szczecin
Uwagi
Postanowienie z dnia 20.09.1982 r. uznające zasadność rozpoznania sprawy w postępowaniu doraźnym.
Ociepa-Sumicz B. ((-))
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Szczecin
Uwagi
Postanowienie z dnia 9.09.1982 r. utrzymujące tymczasowe aresztowanie.

 
 
.