Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
1 Ds 3228/82
 
Sygnatury IPN
 
IPN Sz 190/11/1
IPN Sz 190/11/2
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
02-09-1982
Data zakończenia sprawy
04-10-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Dotyczy zajść ulicznych w dniu 31 sierpnia 1982 r. w Szczecinie. Pod Katedrą "odśpiewano Hymn Państwowy a następnie zaczęto wznosić okrzyki i skandować hasła o treści antypaństwowej i antysocjalistycznej - przykładowo "Precz z Juntą", "MO - gestapo", "Polska wolna", "Chodźcie z nami - nie z WRON-ami" itp." Grupa licząca około 350-400 osób, przemieszczała się ulicami centrum miasta. "Siły porządkowe" rozbiły tłum, konfrontacja trwała do późnych godzin wieczornych.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Wierzba Marian, ur.: 08-12-1951, imię ojca: Józef
Zarzut
Marian Wierzba oskarżony został o to, że ,,dnia 31 sierpnia 1982 r. w Szczecinie wraz z innymi nieustalonymi osobami brał udział w zbiegowisku publicznym, dopuszczając się wspólnymi siłami gwałtownych zamachów na funkcjonariuszy MO w czasie dokonywania przez nich czynności zmierzających do przywrócenia ładu i porządku.."
Kwalifikacja
,,Przestępstwo z art. 275 § 1 kk na zasadzie art. 6 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego...".
Skazany
NIE
Wyrok
Jerzy Ratasiewicz, wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, dnia 4 października 1982 r. umorzył śledztwo z braku dostatecznych dowodów winy.

Sędziowie
Centkowski B.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Brał udział w wydaniu postanowienia z dnia 09.09.1982 r., przez Sąd Wojewódzki w Szczecinie o nie uwzględnieniu zażalenia Mariana Wierzby na areszt tymczasowy.
Jaździński Marian
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Brał udział w wydaniu postanowienia z dnia 09.09.1982 r., przez Sąd Wojewódzki w Szczecinie o nie uwzględnieniu zażalenia Mariana Wierzby na areszt tymczasowy.
Laska H.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Brał udział w wydaniu postanowienia z dnia 09.09.1982 r., przez Sąd Wojewódzki w Szczecinie o nie uwzględnieniu zażalenia Mariana Wierzby na areszt tymczasowy.

Prokuratorzy
Ociepa-Sumicz B. ((-))
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Szczecin
Uwagi
Brał udział w wydaniu postanowienia z dnia 09.09.1982 r., przez Sąd Wojewódzki w Szczecinie o nie uwzględnieniu zażalenia Mariana Wierzby na areszt tymczasowy.
Piguła Henryk
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Szczecin
Ratasiewicz Jerzy ((-))
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Szczecin
Uwagi
Dnia 02.09.1982 r., wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa 1 Ds 3228/82 w trybie doraźnym, postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz tymczasowym aresztowaniu Mariana Wierzby.

 
 
.