Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II.K. 166/82
Ds. 1659/82/S
RSD 202/82
Sygnatury IPN
IPN Sz 415/1/1
IPN Sz 415/1/2
IPN Sz 415/1/3
IPN Sz 415/1/4
IPN Sz 415/1/5
IPN Sz 190/27/1
IPN Sz 190/27/2
IPN Sz 0013/254

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
07-05-1982
Data zakończenia sprawy
20-09-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna dotycząca powielania i rozpowszechniania druków sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" w Szczecinie w okresie od 13.12.1981 r. do 07.05.1982 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Foks Ryszard, ur.: 22-05-1950, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
"W okresie od 13 grudnia 1981 do 7 maja 1982 r. w Szczecinie Ryszard Foks nie zaprzestał działalności związkowej NSZZ "Solidarność" w ten sposób, że na maszynach i urządzeniach małej poligrafii Naczelnej Organizacji Technicznej drukował w celu rozpowszechniania ulotki i różnego rodzaju pisma a zwłaszcza biuletyn "Jedność"".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Śledztwo przeciwko Ryszardowi Foksowi zostało umorzone z powodu nie stwierdzenia przestępstwa.
Gurecki Winicjusz, ur.: 30-07-1938, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 7 maja 1982 r. w Szczecinie nie zaprzestał działalności związkowej NSZZ "Solidarność" w ten sposób, że kilkakrotnie dostarczał matryce przeznaczone do nielegalnego powielania ulotek i różnego rodzaju pism, a zwłaszcza biuletynu "Jedność", a następnie wykonane odbitki przekazywał innym osobom w celu ich rozpowszechniania. Podejrzany odmówił składania wyjaśnień."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
W dniu 20.09.1982 r. Sąd Wojewódzki uznał winnym Winicjusza Gureckiego s. Stanisława, że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 7 maja 1982 r. w Szczecinie nie zaprzestał działalności związkowej NSZZ "Solidarność", w ten sposób, że powielał i rozpowszechniał różnego rodzaju druki sygnowane przez NSZZ "Solidarność" a zwłaszcza biuletyn "Jedność". Sąd skazał ww. w trybie doraźnym na karę 3 lat pozbawienia wolności i 3 lata utratę praw publicznych.
Kamiński Marian, ur.: 07-10-1950, imię ojca: Jan
Zarzut
W okresie od 13 grudnia 1981 do 7 maja 1982 r. w Szczecinie Marian Kamiński nie zaprzestał działalności związkowej NSZZ "Solidarność" w ten sposób, że na maszynach i urządzeniach małej poligrafii Naczelnej Organizacji Technicznej drukował w celu rozpowszechniania ulotki i biuletyny pt. "Jedność".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
W dniu 20.09.1982 r. Sąd Wojewódzki uznał winnym Mariana Kamińskiego s. Jana tego, że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 7 maja 1982 r. w Szczecinie nie zaprzestał działalności związkowej NSZZ "Solidarność", w ten sposób, że powielał i rozpowszechniał różnego rodzaju druki sygnowane przez NSZZ "Solidarność" a zwłaszcza biuletyn "Jedność". Sąd skazał ww. w trybie doraźnym na karę 3 lat pozbawienia wolności i 3 lata utratę praw publicznych.
Lachowski Marek, ur.: 05-07-1947, imię ojca: Eugeniusz
Zarzut
"W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 7 maja 1982 r. w Szczecinie nie zaprzestał działalności związkowej NSZZ "Solidarność" w ten sposób, że dostarczał matryce przeznaczone do nielegalnego powielania treści mających charakter ulotek z różnego rodzaju pism a zwłaszcza biuletynu "Jedność"".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojenny
Skazany
TAK
Wyrok
W dniu 20.09.1982 r. Sąd Wojewódzki uznał winnym Marka Lachowskiego s. Eugeniusza, że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 7 maja 1982 r. w Szczecinie nie zaprzestał działalności związkowej NSZZ "Solidarność", w ten sposób, że powielał i rozpowszechniał różnego rodzaju druki sygnowane przez NSZZ "Solidarność" a zwłaszcza biuletyn "Jedność". Sąd skazał ww. w trybie doraźnym na karę 3 lat pozbawienia wolności i 3 lata utratę praw publicznych.

Sędziowie
Barcew Lesław
Sąd
Sąd Rejonowy - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Centkowski B.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Daca M.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z 3.08.1982 r.
Jaździński Marian
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 16.06.1982 r. nieuwzględniające zażalenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania
Laska H.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Brał udział w rozprawie głównej z dnia 26.08.1982 r.
Nowicki E.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Rozprawa główna z 29.06.1982 r. uchylająca areszt tymczasowy Marka Lachowskiego.
Węgrowska E.
Sąd
Sąd Rejonowy - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Rozprawa główna z 29.06.1982 r. uchylająca areszt tymczasowy Marka Lachowskiego.
Zajączkowski R.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 16.06.1982 r. nieuwzględniające zażalenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania

Prokuratorzy
Broński J.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Szczecin
Uwagi
Postanowienie z 16.06.1982 r. nieuwzględniające uchylenia tymczasowego aresztowania Marka Lachowskiego.
Chudzik Danuta ((-))
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Szczecin
Uwagi
Akt oskarżenia z dnia 28.07.1982 r.
Diufer Władysław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Szczecin
Uwagi
Postanowienie z 25.05.1982 r. przedłużające postępowanie przygotowawcze w trybie doraźnym.
Ociepa-Sumicz B. ((-))
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Szczecin
Uwagi
Postanowienie z 03.08.1982 r.
Piguła Henryk
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Szczecin
Uwagi
Wniesienie o przedłużenie trwania śledztwa w trybie doraźnym.
Popielewska-Hoffman Jadwiga ((-))
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Szczecin

 
 
.