Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
IV K 278/82
1Ds/59/82
 
Sygnatury IPN
IPN Ka 332/9
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-12-1981
Data zakończenia sprawy
12-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Janowi Hałuzie i Bronisławowi Łuszczkowi oskarżonym o nawoływanie pracowników Fabryki Maszyn Górniczych w Sosnowcu, do podjęcia strajku. Miał to być wyraz sprzeciwu wobec stanu wojennego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Hałuzo Jan, ur.: 15-10-1950, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o nawoływanie załogi Fabryki Maszyn Górniczych w Sosnowcu do podjęcia strajku, który miał być protestem wobec stanu wojennego.
Kwalifikacja
art. 282 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Jan Hałuzo został skazany na 1 rok pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo sąd zasądził grzywnę w wysokości 15000 zł i 4800 zł opłat i kosztów postępowania sądowego. Sąd orzekł konieczność podjęcia przez oskarżonego pracy zarobkowej. Jan Hałuzo postanowieniem z dnia 03.02.1984 r. Sądu Rejonowego w Sosnowcu został zwolniony od nałożonych obowiązków (sygn. Ko 37/84).
Łuszczek Bronisław, ur.: 01-05-1945, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o nawoływanie załogi Fabryki Maszyn Górniczych w Sosnowcu do podjęcia strajku, który miał być protestem wobec stanu wojennego.
Kwalifikacja
art. 282 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Bronisław Łuszczek został skazany na 1 rok pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo sąd zasądził grzywnę w wysokości 15000 zł i 4800 zł opłat i kosztów postępowania sądowego. Sąd orzekł konieczność podjęcia przez oskarżonego pracy zarobkowej.

Sędziowie
Pstrowski Mieczysław
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Sosnowiec
Rola
Ławnik
Rozmus Barbara
Sąd
Sąd Rejonowy III Wydział Karny - Sosnowiec
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
wydała postanowienie z dnia 3.02.1984 r.
Wróbel Stanisław
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Sosnowiec
Rola
Ławnik
Zapała Piotr
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Sosnowiec
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Barańska W.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Sosnowiec
Ossowska-Dynysiewicz Dobromira
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Sosnowiec
Uwagi
Twórca aktu oskarżenia
Siemińska Małgorzata
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Sosnowiec
Ścigała Elżbieta
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Sosnowiec
Ziembowski Edmund
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Sosnowiec
 
 
.