Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II.K. 44/82 doraźny
1 Ds. 617/82
RSD.11/82
Sygnatury IPN
IPN By 54/6
IPN By 54/7
IPN BU 754/161
IPN By 85/518

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
09-04-1982
Data zakończenia sprawy
17-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Romanowi Berentowi i Mariannie Rygielskiej, podejrzanym o przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. tj. o to, że w marcu i kwietniu 1982 r. kolportowali w Toruniu wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Berent Roman, ur.: 16-04-1947, imię ojca: Ludwik
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie miesiąca marca i kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", (...) nie odstąpił od udziału w (...) działalności polegającej na tym, że systematycznie zaopatrywał się w nielegalne wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność" i następnie je kolportował wśród członków "Solidarności" zatrudnionych w Zakładach Maszyn Biurowych "Predom - Metron" w Toruniu".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Toruniu uznał Roman Berenta winnym tego, że "w okresie od 8 marca 1982 r. do 9 kwietnia 1982 r. w Toroniu, jako członek NSZZ "Solidarność", przy Zakładach Maszyn Biurowych "Predom-Metrom", wbrew postanowieniom dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym mimo posiadanej świadomości o zawieszeniu działalności tego Związku, nie odstąpił od tejże działalności polegającej na kilkakrotnym odebraniu od Marianny Rygielskiej ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" i przekazaniu ich czterem członkom "Solidarności" zatrudnionym w wyżej wymienionym Zakładzie tj. winnego popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.XII.1981 r. o stanie wojennym [...] w zw. z art. 58 kk." i za to skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od 09.04.1982 r. Roman Berent został zwolniony z uiszczenia opłat i przypadającej na niego części kosztów postępowania.
Rygielska Marianna, ur.: 06-09-1949, imię ojca: Zdzisław
Zarzut
Oskarżona o to, że "w okresie miesiąca marca i kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", (...) nie odstąpiła od udziału w (...) działalności polegającej na tym, że systematycznie zaopatrywała się w nielegalne wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność" i następnie je kolportowała wśród członków "Solidarności" zatrudnionych w Zakładach Maszyn Biurowych "Predom - Metron" w Toruniu".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Toruniu uznał Mariannę Rygielską winną tego, że "w okresie od 8 marca 1982 r. do 9 kwietnia 1982 r. w Toroniu, jako członek NSZZ "Solidarność", wbrew postanowieniom dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym mimo posiadanej świadomości o zawieszeniu działalności tego Związku, nie odstąpiła od tejże działalności polegającej na tym, że kilkakrotnie przekazała członkowi NSZZ "Solidarność" Romanowi Berentowi i innym osobom ulotki sygnowane przez NSZZ "Solidarność" oraz nakłoniła Romana Berenta do kolportowania ich wśród pracowników Zakładów Maszyn Biurowych "Predom-Metron" w Toruniu tj. winną popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.XII.1981 r. o stanie wojennym [...] w zw. z art. 58 kk." i za to skazał ją na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył oskarżonej okres tymczasowego aresztowania od 09.04.1982 r. Ponadto zasądzono od Marianny Rygielskiej opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4.200 złotych oraz obciążył ją połową kosztów postępowania.

Sędziowie
Babiński A.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Dąbkiewicz W.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 19 kwietnia 1982 r. w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia i utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Hojło A.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Kaźmierczak J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 19 kwietnia 1982 r. w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia i utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Kujawa Artur
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Zdanie odrębne w sprawie odstąpienia od trybu doraźnego.
Sudolski B.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 19 kwietnia 1982 r. w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia i utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Prokuratorzy
Duliński Marian
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Kołacki Zygmunt
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Lubomski J.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Ostojski Zb.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń

 
 
.