Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 15/82
1 Ds. 68/82
RSD. 1/82
Sygnatury IPN
IPN By 54/5
IPN By 54/4
IPN By 85/516
IPN By 082/40

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
13-01-1982
Data zakończenia sprawy
18-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Annie Stawińskiej, Annie Thiem i Józefowi Karabinowi podejrzanym o to, że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do początku stycznia 1982 r. w Toruniu prowadzili działalność związkową, tj. o przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Karabin Józef, ur.: 10-09-1949, imię ojca: Wiktor
Zarzut
Oskarżony wraz z pozostałymi o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 28 grudnia 1981 r. (...) w Toruniu, (...) będąc członkami NSZZ "Solidarność" (...) nie odstąpili od działalności w tymże związku lecz prowadzili ją w dalszym ciągu przechowując pieniądze związkowe w kwocie 39.638, 30 zł. dysponując nimi przez dokonywanie wypłat na rzecz byłych pracowników i rodzin osób internowanych".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu skazana na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą zawieszono na okres 3 lat, wymierzono karę grzywny w wysokości 10 000 złotych z zamianą w razie nieuiszczenia w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności, zasądzono od oskarżonego opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 5.000 złotych oraz obciążono go kosztami postępowania w częściach równych. Tymczasowo aresztowany 15 stycznia 1982 r. na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 16 stycznia 1982 r. Zwolniony z aresztu śledczego 18 lutego 1982 r.
Stawińska Anna, ur.: 18-01-1962, imię ojca: Andrzej
Zarzut
Oskarżona o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. (...) do 10 stycznia 1982 r. w Toruniu, działając wspólnie przy czym Anna Stawińska jako b. kasjerka, a Anna Thiem jako była pracownica "Biura Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Toruniu, wszyscy będąc członkami NSZZ "Solidarność" (...) nie odstąpili od działalności w tymże związku lecz prowadzili ją w dalszym ciągu przechowując pieniądze związkowe w kwocie 39.638 złotych 30 groszy dysponując nimi przez dokonywanie wypłat na rzecz byłych pracowników i rodzin osób internowanych".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu skazana na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą zawieszono na okres 3 lat, wymierzono karę grzywny w wysokości 10 000 złotych z zamianą w razie nieuiszczenia w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności. Oddano oskarżoną na okres próby pod dozór kuratora sądowego, zasądzono od oskarżonej opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 5.000 złotych oraz obciążono kosztami postępowania. Tymczasowo aresztowana 13 stycznia 1982 r. na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 15 stycznia 1982 r. Zwolniona z zakładu karnego 19 lutego 1982 r.
Thiem Anna, ur.: 20-12-1961, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
Oskarżona o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 28 grudnia 1981 r. (...) w Toruniu, działając wspólnie przy czym Anna Stawińska jako b. kasjerka, a Anna Thiem jako była pracownica "Biura Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Toruniu, wszyscy będąc członkami NSZZ "Solidarność" (...) nie odstąpili od działalności w tymże związku lecz prowadzili ją w dalszym ciągu przechowując pieniądze związkowe w kwocie 39.638 złotych 30 groszy dysponując nimi przez dokonywanie wypłat na rzecz byłych pracowników i rodzin osób internowanych, a Anna Thiem nadto wystawiając legitymacje związkowe".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu skazana na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą zawieszono na okres 3 lat, wymierzono karę grzywny w wysokości 10 000 złotych z zamianą w razie nieuiszczenia w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności. Oddano oskarżoną na okres próby pod dozór kuratora sądowego, zasądzono od oskarżonej opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 5.000 złotych oraz obciążono kosztami postępowania. Tymczasowo aresztowana 29 stycznia 1982 r. na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 30 stycznia 1982 r. Zwolniona z zakładu karnego 19 lutego 1982 r.

Sędziowie
Dąbkiewicz W.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Kaźmierczak J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Zdanie odrębne w sprawie: uniewinnienie A. Stawińskiej i J. Karabina, umorzenie postępowania wobec A. Thiem.
Sudolski B.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Białowicz A.
Prokuratura
brak informacji w aktach -
Duda Zdzisław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Uwagi
Postanowienie z dnia 4 lutego 1982 r. w przedmiocie utrzymania w mocy prowadzenia śledztwa w sprawie Anny Thiem w trybie postępowania doraźnego.
Dwojak Irena
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Uwagi
Postanowienia z dnia 15 stycznia 1982 r. o wszczęciu śledztwa i prowadzeniu sprawy w trybie postępowania doraźnego. Postanowienie z dnia 10 lutego 1982 r. o zamknięciu śledztwa.
Lubomski J.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Ostojski Zb.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń

 
 
.