Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K. 1266/82
1 Ds. 1471/82
RSD. 24/82
Sygnatury IPN
IPN By 134/165/1
IPN By 134/165/2
IPN By 85/523
IPN By 082/62

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
13-08-1982
Data zakończenia sprawy
30-07-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Małgorzacie Wicińskiej podejrzanej o działalność w zawieszonym NSZZ "Solidarność" oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw, tj. o przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Wicińska Małgorzata, ur.: 21-11-1962, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie od maja 1982 r. do 20 sierpnia 1982 r. w Toruniu będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", którego działalność została zawieszona, kontynuowała działalność w tymże Związku poprzez odbieranie w określonych miejscach, a następnie koloprtaż wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność"".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Toruniu postanowieniem z dnia 30 lipca 1983 r. umorzył postępowanie na mocy art. 3 ust. 3 ustawy z 21 lipca 1983 r. o amnestii, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Zatrzymana 20 sierpnia 1982 r., na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 21 sierpnia 1982 r. tymczasowo aresztowana. Na mocy postanowienia Sądy Rejonowego w Toruniu z dnia 17 grudnia 1982 r. zwolniona z zakładu karnego 20 grudnia 1982 r.

Sędziowie
Dąbkiewicz W.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Hajło A.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Hołownia S.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 30 lipca 1983 r. o umorzeniu postępowania.
Ledóchowska H.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Rybacki R.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Ławnik
Sudolski B.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Więckowski J.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Białowicz A.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Uwagi
Postanowienie z dnia 18 września 1982 r. o uchyleniu postanowienia o prowadzeniu sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Duda Zdzisław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Dybowski Mieczysław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Uwagi
Postanowienie z dnia 21 sierpnia 1982 r. o wszczęciu śledztwa.
Kołacki Z.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Lubomski J.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Ławniczak P.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Ostojski Zb.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Stronikowski M.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Uwagi
Postanowienie z dnia 30 lipca 1983 r. o umorzeniu postępowania.
Suchak Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń

 
 
.