Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 246/82
Pg.Śl. II 62/82
5983/III
Sygnatury IPN
IPN By 51/120
IPN Sz 385/106
IPN Sz 00106/220

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
10-04-1982
Data zakończenia sprawy
09-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko internowanym Janowi Henrykowi Rożkowi i Stanisławowi Stefanowi Kucharkowi, podejrzanym o to, że w dniu 09 kwietnia 1982 r. w Darłówku sporządzili ulotkę adresowaną do żołnierzy Wojska Polskiego, tj. o przestępstwo z art. 48 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kucharek Stanisław, ur.: 06-05-1926, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Oskarżony "o to, że w dniu 09 kwietnia 1982 r. w Darłówku woj. koszalińskiego w zamiarze osłabienia gotowości obronnej PRL, wspólnie z Januszem Rożkiem podrzucił pełniącym służbę wartowniczą żołnierzom WOP ulotkę stwierdzającą, że przedstawiciele władz państwowych PRL zostali mianowani przez Rosjan i pozostają na ich usługach, że władze polskie w porozumieniu z Rosjanami wypowiedziały wojnę całemu narodowi polskiemu, a żołnierzy polskich zniewolono do hańbiącej roli niewolenia narodu polskiego".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 5 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Koszalinie oskarżony został uniewinniony od zarzucanego mu przestępstwa, kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa. Tymczasowo aresztowany od dnia 28 kwietnia 1982 r. na mocy postanowienie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie z dnia 29 kwietnia 1982 r. Zwolniony z zakładu karnego 11 czerwca 1982 r.
Rożek Janusz, ur.: 18-12-1921, imię ojca: Andrzej
Zarzut
Oskarżony "o to, że w dniu 9 kwietnia 1982 r. w Darłówku woj. koszalińskiego w zamiarze osłabienia gotowości obronnej PRL sporządził własnoręcznie ulotkę adresowaną do Żołnierzy Wojska Polskiego stwierdzającą, iż przedstawiciele najwyższych władz państwowych PRL zostali mianowani przez Rosjan i pozostają na ich usługach, że naród polski jest eksploatowany przez Rosjan, że władze polskie w porozumieniu z Rosjanami wypowiedziały wojnę całemu narodowi polskiemu, a żołnierzy polskich zniewolono do hańbiącej roli niewolenia narodu polskiego, którą wstępnie w celu rozpowszechniania wspólnie ze Stanisławem Kucharkiem podrzucił pełniącą służbę wartowniczą żołnierzom WOP".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/ w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 5 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego /Dz. U. Nr 29 poz. 156/.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na 3 lata pozbawienia wolności oraz na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat. Zasądzono od oskarżonego opłatę 4.200 zł. na rzecz Skarbu Państwa oraz zwrot kosztów postępowania w 1/2 części. Tymczasowo aresztowany od dnia 27 kwietnia 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 1982 r. Zwolniony z zakładu karnego 25 lutego 1983 r. na mocy postanowienia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 1983 r. Ponownie osadzony w areszcie śledczym od 4 lipca 1983 r. na mocy postanowienia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 1983 r.

Sędziowie
Barski Romuald (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 3 maja 1982r. w przedmiocie tymczasowego aresztowania w sprawie Janusza Rożka.
Hozakowski Mikołaj (mjr)
Sąd
Pomorski Sąd Wojskowy - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 4 maja 1982 r. w przedmiocie utrzymania w mocy aresztu tymczasowego wobec Stanisława Kucharka.
Jarzembski Wojciech (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 4 maja 1982 r. w przedmiocie utrzymania w mocy aresztu tymczasowego wobec Stanisława Kucharka.
Korycki Bronisław (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 4 maja 1982 r. w przedmiocie utrzymania w mocy aresztu tymczasowego wobec Stanisława Kucharka.
Litwiński Kazimierz (płk)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 3 maja 1982r. w przedmiocie tymczasowego aresztowania w sprawie Janusza Rożka. Postanowienie z dnia 27 maja 1982 r. o rozpoznaniu sprawy na rozprawie w trybie postępowania doraźnego.
Szerszenowicz Bogdan (kpt.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Wyrok z dnia 9 czerwca 1982 r.
Wicher Eugeniusz (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Zdanie odrębne do wyroku: kara wymierzona Januszowi Rożkowi jest niewspółmiernie wysoka, a Sąd winien odstąpić od postępowania doraźnego.
Wiśniewski Zygmunt (kpt.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 21 grudnia 1982 r. w przedmiocie nie uwzględnienia wniosku Janusza Rożka o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.
Żółtański Stanisław (por.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 25 lutego 1983 r. w przedmiocie udzielenia Januszowi Rożkowi przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Postanowienie z dnia 14 czerwca 1983 r. w przedmiocie odwołania przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności w sprawie Janusza Rożka.

Prokuratorzy
Kwiatkowski Marian (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Uwagi
Postanowienie z dnia 4 maja 1982r. w przedmiocie tymczasowego aresztowania w sprawie Stanisława Kucharka.
Lancmański Marian (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Uwagi
Postanowienie z dnia 27 maja 1982 r. o rozpoznaniu sprawy na rozprawie w trybie postępowania doraźnego.
Ostolski Bernard (por.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Uwagi
Postanowienie z dnia 25 lutego 1983 r. w przedmiocie udzielenia Januszowi Rożkowi przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.
Płocica Michał (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Przyjemski Stanisław (ppłk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Uwagi
Postanowienie z dnia 14 czerwca 1983 r. w przedmiocie odwołania przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności w sprawie Janusza Rożka.
Rychliński Janusz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Uwagi
Postanowienie z dnia 20 kwietnia 1982 r. o wszczęciu śledztwa. Postanowienie z dnia 19 maja 1982 r. o zamknięciu śledztwa.

 
 
.