Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Ds 31/83
RSD - 8/83
Sygnatury IPN
 
IPN By 070/5179/1

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
27-04-1983
Data zakończenia sprawy
25-08-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie przeciwko Stefanowi Pastuszewskiemu podejrzanemu o przestępstwo z art. 273 § 2 w zw. z art. 270 § 1, art. 271 § 1 kk, tj. o sporządzanie i przechowywanie nielegalnych wydawnictw mogących wyrządzić szkodę interesom PRL.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Pastuszewski Stefan, ur.: 19-08-1949, imię ojca: Czesław
Zarzut
Podejrzany o to, że w okresie od grudnia 1982 r. do kwietnia 1983 r. w Bydgoszczy sporządzał i przechowywał w celu rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa o wrogiej i fałszywej treści, które poniżały i lżyły ustrój, naczelne organy władzy oraz mogły wyrządzić poważną szkodę PRL.
Kwalifikacja
Czyn z art. 273 § 2 w zw. z art. 270 § 1 i art. 271 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25 sierpnia 1983 r. umorzyła śledztwo przeciwko Stefanowi Pastuszewskiemu z powodu braku dostatecznych dowodów winy.

Sędziowie

Prokuratorzy
Obuchowicz Zdzisław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Bydgoszcz
 
 
.