Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III Ko 270/83
Ds. 20/83
RSD - 4/83
Sygnatury IPN
IPN By 99/4
IPN By 070/5194

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
13-04-1983
Data zakończenia sprawy
19-08-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie Marka Karnickiego, Krzysztofa Karnickiego, Jerzego Sułeckiego, Marka Zająca, Józefa Krigera i Jacka Pieczeniewskiego z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 271 § 1 kk, art. 273 § 2 kk i art. 10 § 2 kk. Podejrzani o działalność w nielegalnym związku "Solidarność", gromadzenie i przechowywanie w celu rozpowszechniania ulotek i innych pism mogących wyrządzić szkodę interesom PRL.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Karnicki Marek, ur.: 02-10-1937, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Podejrzany o to, że "w okresie od grudnia 1982 r. do kwietnia 1983 r. w Bydgoszczy działając w nielegalnym związku "Solidarność" gromadził i przechowywał w celu rozpowszechniania ulotki, serwisy informacyjne i inne pisma tegoż związku mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, a nadto w celu uzyskania środków finansowych na rzecz związku sprzedawał wydawnictwa bez prawa debitu oraz kalendarze w formie "Cegiełek".
Kwalifikacja
Czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 271 § 1 kk, art. 273 § 2 kk i art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.08.1983 r., na mocy ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii, umorzył postępowanie karne wobec Marka Karnickiego, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Karnicki Krzysztof, ur.: 28-08-1961, imię ojca: Marek
Zarzut
Podejrzany o to, że "dnia 1 i 3 maja 1983 r. w Bydgoszczy podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego w ten sposób, że organizował grupki osób w demonstracyjny tłum, co mogło doprowadzić do poważnego naruszenia ładu i porządku publicznego".
Kwalifikacja
"Czyn z art. 282 a kk".
Skazany
NIE
Zarzut
Podejrzany o to, że "w okresie od grudnia 1982 r. do kwietnia 1983 r. w Bydgoszczy działając w nielegalnym związku "Solidarność" gromadził i przechowywał w celu rozpowszechniania ulotki, serwisy informacyjne i inne pisma tegoż związku mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, a nadto w celu uzyskania środków finansowych na rzecz związku sprzedawał wydawnictwa bez prawa debitu oraz kalendarze w formie "Cegiełek".
Kwalifikacja
Czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 271 § 1 kk, art. 273 § 2 kk i art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1 sierpnia 1983 r. na zasadzie art. 1 pkt 3 lit. g w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz.U. nr 39 poz. 177/ oraz art. 281 § 1 kpk umorzyła częściowo śledztwo p-ko Krzysztofowi Karnickiemu podejrzanemu o to, że 1 i 3 maja 1983 r. w Bydgoszczy organizował demonstrujący tłum, co mogło doprowadzić do naruszenia ładu i porządku publicznego. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22.09.1983 r. umorzył postępowanie wobec Krzysztofa Karnickiego na mocy ustawy z 21 lipca 1983 r. o amnestii. Prokurator Generalny postanowieniem z 7 października 1993 r. zmienił w interesie podejrzanego postanowienie Prokuratora Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyjmując za podstawę umorzenia art. 11 pkt 1 kpk - tj. niepopełnienie przestępstwa.
Kriger Józef, ur.: 04-05-1956, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Podejrzany o to, że "w okresie od grudnia 1982 r. do kwietnia 1983 r. w Bydgoszczy działając w nielegalnym związku "Solidarność" gromadził i przechowywał w celu rozpowszechniania ulotki, serwisy informacyjne i inne pisma tegoż związku mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, a nadto w celu uzyskania środków finansowych na rzecz związku sprzedawał wydawnictwa bez prawa debitu oraz kalendarze w formie tzw. "Cegiełek".
Kwalifikacja
Czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 271 § 1 kk, art. 273 § 2 kk i art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10.11.1983 r. umorzył postępowanie wobec Józefa Krigera na mocy art. 4 ust. 2 ustawy z 21 lipca 1983 r. o amnestii.
Pieczeniewski Jacek, ur.: 08-04-1957, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Podejrzany o to, że "w okresie od grudnia 1982 r. do kwietnia 1983 r. w Bydgoszczy działając w nielegalnym związku "Solidarność" gromadził i przechowywał w celu rozpowszechniania ulotki, serwisy informacyjne i inne pisma tegoż związku mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, a nadto w celu uzyskania środków finansowych na rzecz związku sprzedawał wydawnictwa bez prawa debitu oraz kalendarze w formie tzw. "Cegiełek".
Kwalifikacja
Czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 271 § 1 kk, art. 273 § 2 kk i art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.08.1983 r., na mocy ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii, umorzył postępowanie karne wobec Jacka Pieczeniewskiego, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Sułecki Jerzy, ur.: 19-06-1946, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Podejrzany o to, że "w okresie od grudnia 1982 r. do kwietnia 1983 r. w Bydgoszczy działając w nielegalnym związku "Solidarność" gromadził i przechowywał w celu rozpowszechniania ulotki, serwisy informacyjne i inne pisma tegoż związku mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, a nadto w celu uzyskania środków finansowych na rzecz związku sprzedawał wydawnictwa bez prawa debitu oraz kalendarze w formie "Cegiełek".
Kwalifikacja
Czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 271 § 1 kk, art. 273 § 2 kk i art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.08.1983 r., na mocy ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii, umorzył postępowanie karne wobec Jerzego Sułeckiego, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Zając Marek, ur.: 22-09-1954, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Podejrzany o to, że "w okresie od grudnia 1982 r. do kwietnia 1983 r. w Bydgoszczy działając w nielegalnym związku "Solidarność" gromadził i przechowywał w celu rozpowszechniania ulotki, serwisy informacyjne i inne pisma tegoż związku mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, a nadto w celu uzyskania środków finansowych na rzecz związku sprzedawał wydawnictwa bez prawa debitu oraz kalendarze w formie "Cegiełek".
Kwalifikacja
Czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 271 § 1 kk, art. 273 § 2 kk i art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.08.1983 r., na mocy ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii, umorzył postępowanie karne wobec Marka Zająca, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Pilarska Emilia ((-))
Sąd
Sąd Rejonowy - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienia z dnia 19 sierpnia 1983 r. w przedmiocie zastosowania amnestii.

Prokuratorzy
Bojarski Leon
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bydgoszcz
Daszkiewicz Witalis
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Bydgoszcz
Obuchowicz Zdzisław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Bydgoszcz
Szumlas Łucja
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bydgoszcz

 
 
.