Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II Ko. 177/83/A
Ds. 35/83
RSD. 10/83
Sygnatury IPN
IPN By 99/11
IPN By 070/5196

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
13-04-1983
Data zakończenia sprawy
11-08-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie Gary Mead podejrzanego o publikowanie w czasopismach angielskich artykułów prasowych zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić szkodę interesom PRL.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Mead Gary Edward, ur.: 16-12-1953, imię ojca: Walter
Zarzut
Podejrzany o to, że "w okresie od października 1982 r. do kwietnia 1983 r. w Bydgoszczy uczestnicząc w działalności nielegalnych struktur organizacyjnych NSZZ "Solidarność" sporządził, przechowywał i przewoził w celu rozpowszechniania rzekomy apel oficerów WP do żołnierzy, zawierający treści mogące osłabić gotowość obronną PRL i wywołać niepokój publiczny przez nawoływanie do niewykonania rozkazów oraz popełniania aktów dywersji i sabotażu a nadto przechowywał i przewoził w celu rozpowszechniania artykuły, taśmy magnetofonowe, biuletyny nielegalnego związku NSZZ "Solidarność" zawierające treści lżące naczelne organy PRL i fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL".
Kwalifikacja
Czyn "z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154/ art. 273 § 2 kk, art. 278 § 1 kk i art. 10 § 1 kk".
Skazany
NIE
Zarzut
Podejrzany o to, że "w okresie od 1980 r. do kwietnia 1983 r. jako obywatel Wielkiej Brytanii czasowo zamieszkały i zatrudniony w charakterze wykładowcy na Wydziale Filologii Angielskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy sporządził co najmniej 20 artykułów prasowych zawierających treści lżące naczelne organy PRL oraz zawierające fałszywe wiadomości o zaistniałych zdarzeniach społeczno - politycznych w Polsce mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, które po przekazaniu za granicę opublikował pod przybranym nazwiskiem Gustaw Moszcz w angielskich czasopismach "The New Statesman", "The Nation" i innych".
Kwalifikacja
Czyn "z art. 270 § 1, art. 271 § 2, art. 273 § 1 i art. 10 § 2 kk".
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 11 sierpnia 1983 r., na mocy art. 4 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 2 i art. 1 pkt 1 i 3 lit. g ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. Nr 39 poz. 177/, umorzył postępowanie karne w stosunku do oskarżonego oraz na mocy art. 3 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2 i art. 1 pkt 1 i 3 lit. g ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. Nr 39 poz. 177/ i art. 48 § 1 i 2 kk orzekł przepadek przedmiotów, które służyły do popełnienia przestępstwa. Zatrzymany 5 maja 1983 r. i osadzony w areszcie KWMO w Bydgoszczy, skąd został zwolniony 6 maja 1983 r. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 7 maja 1983 r. zastosowano w stosunku do ww. środek zapobiegawczy w postaci dozoru milicyjnego.

Sędziowie
Hozakowski Mikołaj
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 11 sierpnia 1983 r.
Mróz Henryk
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 11 sierpnia 1983 r.
Mueller Cecylia
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 11 sierpnia 1983 r.

Prokuratorzy
Lisowski Jan
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 11 sierpnia 1983 r.
Niedzielski Bogdan
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Bydgoszcz
Obuchowicz Zdzisław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie z dnia 7 maja 1983 r. o wszczęciu śledztwa. Postanowienie z dnia 28 czerwca 1983 r. o uchyleniu środka zapobiegwaczego. Wniosek do Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 1 sierpnia 1983 r. w przedmiocie umorzenia postępowania karnego.

 
 
.