Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II.K. 48/82 dor.
1 Ds. 724/82
RSD. 15/82
Sygnatury IPN
IPN By 54/13
IPN By 54/14
IPN By 54/15
IPN By 54/16
IPN By 54/17/1
IPN BU 754/210
IPN By 54/11
IPN By 54/12
IPN By 54/17/2
IPN By 85/520
IPN By 082/53/1
IPN By 082/53/2

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
27-04-1982
Data zakończenia sprawy
04-06-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Kazimierzowi Nodze i 12 innym działaczom NSZZ "Solidarność" podejrzanym o to, że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. kontynuowali działalność związkową, tj. o przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. W stosunku do oskarżonych: Piotra Łukaszewskiego, Mieczysława Partyki, Lecha Rafińskiego, Marka Kopera, Andrzeja Lipińskiego, Jana Drążka, Aleksandra Jamroziaka, Marka Chojeckiego, Stanisława Wielgosza sąd odstąpił od trybu doraźnego w postępowaniu.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Chojecki Marek, ur.: 12-08-1951, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, "że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, kontynuował ją w tymże Związku (...) uczestniczył w zakonspirowanych zebraniach związkowych oraz zorganizował kolportaż i kolportował wydawnictwa tegoż Związku wśród pracowników na terenie Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex - Elana", Ema - Apator oraz miasta Kowalewa krytykujących w swej treści wprowadzenie stanu wojennego i nawołujących do kontrmanifestacji 1-majowej".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 04.06.1983 r. uniewinniony od popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 13 maja 1982 r. tymczasowo aresztowany od dnia 11 maja 1982 r. Zwolniony z aresztu śledczego 22 maja 1982 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 maja 1982 r.
Drążek Jan, ur.: 11-12-1951, imię ojca: Antoni
Zarzut
Oskarżony o to, "że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, kontynuował ją w tymże Związku (...) zorganizował i kolportował wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22.06.1982 r. skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Ponadto zasądzono od oskarżonego karę grzywny w wysokości 25.000, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości: 8000 złotych, a także obciążono kosztami postępowania (wszystkich oskarżonych po równo). Tymczasowo aresztowany od dnia 29 kwietnia 1982 r. do dnia 22 czerwca 1982 r.
Jamroziak Aleksander, ur.: 04-12-1947, imię ojca: Heliodor
Zarzut
Oskarżony o to, "że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, kontynuował ją w tymże Związku (...) zorganizował i kolportował wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22.06.1982 r. skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Ponadto zasądzono od oskarżonego karę grzywny w wysokości 20.000 złotych, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 5800 złotych, a także obciążono kosztami postępowania (wszystkich oskarżonych po równo). Tymczasowo aresztowany od dnia 30 kwietnia 1982 r. do 22 czerwca 1982 r.
Koper Marek, ur.: 07-09-1954, imię ojca: Zbigniew
Zarzut
Oskarżony o to, "że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, kontynuował ją w tymże Związku (...) uczestniczył w zakonspirowanych zebraniach związkowych oraz zorganizował kolportaż i kolportował wydawnictwa tegoż Związku wśród pracowników na terenie Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex - Elana", Ema - Apator oraz miasta Kowalewa krytykujących w swej treści wprowadzenie stanu wojennego i nawołujących do kontrmanifestacji 1-majowej".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22.06.1982 r. skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto zasądzono od oskarżonego opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3000 złotych, a także obciążono kosztami postępowania (wszystkich oskarżonych po równo). Tymczasowo aresztowany od dnia 11 maja 1982 r. Areszt tymczasowy na mocy postanowienia z dnia 26 listopada 1982 r. Sądu Najwyższego - Izba Karna został uchylony.
Lipiński Andrzej, ur.: 14-05-1950, imię ojca: Edward
Zarzut
Oskarżony o to, "że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, kontynuował ją w tymże Związku (...) uczestniczył w zakonspirowanych zebraniach związkowych oraz zorganizował kolportaż i kolportował wydawnictwa tegoż Związku wśród pracowników na terenie Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex - Elana", Ema - Apator oraz miasta Kowalewa krytykujących w swej treści wprowadzenie stanu wojennego i nawołujących do kontrmanifestacji 1-majowej".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22.06.1982 r. skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Ponadto zasądzono od oskarżonego karę grzywny w wysokości 20.000 złotych, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 7000 złotych, a także obciążono kosztami postępowania (wszystkich oskarżonych po równo). Tymczasowo aresztowany od dnia 30 kwietnia 1982 r. do dnia 22 czerwca 1982 r.
Łukaszewski Piotr, ur.: 02-10-1953, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony o to, "że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, kontynuował ją w tymże Związku (...) uczestniczył w zakonspirowanych zebraniach związkowych oraz zorganizował kolportaż i kolportował wydawnictwa tegoż Związku wśród pracowników na terenie Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex - Elana", Ema - Apator oraz miasta Kowalewa krytykujących w swej treści wprowadzenie stanu wojennego i nawołujących do kontrmanifestacji 1-majowej".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22.06.1982 r. skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Ponadto zasądzono od oskarżonego karę grzywny w wysokości 20.000 złotych, a także opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 5 800 złotych i obciążono kosztami postępowania (wszystkich oskarżonych po równo). Tymczasowo aresztowany od dnia 30 kwietnia 1982 r. do dnia 22 czerwca 1982 r.
Münster Gerard, ur.: 29-10-1949, imię ojca: Willi
Zarzut
Oskarżony o to, "że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, kontynuował ją w tymże Związku (...) zorganizował i kolportował wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22.06.1982 r. został uniewinniony od zarzucanych mu czynów, kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa. Tymczasowo aresztowany od dnia 30 kwietnia 1982 r. do dnia 22 czerwca 1982 r.
Noga Kazimierz, ur.: 20-11-1948, imię ojca: Piotr
Zarzut
Oskarżony o to, "że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, kontynuował ją w tymże Związku (...) uczestniczył w zakonspirowanych zebraniach związkowych oraz zorganizował kolportaż i kolportował wydawnictwa tegoż Związku wśród pracowników na terenie Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex - Elana", Ema - Apator oraz miasta Kowalewa krytykujących w swej treści wprowadzenie stanu wojennego i nawołujących do kontrmanifestacji 1-majowej".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22.06.1982 r. skazany na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat. Zasądzono od oskarżonego opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4 200 złotych, a także obciążono kosztami postępowania (wszystkich oskarżonych po równo). Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 30 kwietnia 1982 r. tymczasowo aresztowany od dnia 29 kwietnia 1982 r.
Partyka Mieczysław, ur.: 25-09-1954, imię ojca: Paweł
Zarzut
Oskarżony o to, "że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, kontynuował ją w tymże Związku (...) uczestniczył w zakonspirowanych zebraniach związkowych oraz zorganizował kolportaż i kolportował wydawnictwa tegoż Związku wśród pracowników na terenie Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex - Elana", Ema - Apator oraz miasta Kowalewa krytykujących w swej treści wprowadzenie stanu wojennego i nawołujących do kontrmanifestacji 1-majowej".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22.06.1982 r. skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto zasądzono od oskarżonego opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3 000 złotych, a także obciążono kosztami postępowania (wszystkich oskarżonych po równo). Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 30 kwietnia 1982 r. tymczasowo aresztowany od 29 kwietnia 1982 r. Zwolniony z aresztu śledczego 8 sierpnia 1982 r. na mocy postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 7 lipca 1982 r.
Pawełczyk Ryszard, ur.: 15-03-1954, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Oskarżony o to, "że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, kontynuował ją w tymże Związku (...) uczestniczył w zakonspirowanych zebraniach związkowych oraz zorganizował kolportaż i kolportował wydawnictwa tegoż Związku wśród pracowników na terenie Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex - Elana", Ema - Apator oraz miasta Kowalewa krytykujących w swej treści wprowadzenie stanu wojennego i nawołujących do kontrmanifestacji 1-majowej".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22.06.1982 r. skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 2 lat. Zasądzono od oskarżonego opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4 200 złotych, a także obciążono kosztami postępowania (wszystkich oskarżonych po równo). Tymczasowo aresztowany od dnia 27 kwietnia 1982 r.
Rafiński Lech, ur.: 02-07-1949, imię ojca: Alojzy
Zarzut
Oskarżony o to, "że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, kontynuował ją w tymże Związku (...) uczestniczył w zakonspirowanych zebraniach związkowych oraz zorganizował kolportaż i kolportował wydawnictwa tegoż Związku wśród pracowników na terenie Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex - Elana", Ema - Apator oraz miasta Kowalewa krytykujących w swej treści wprowadzenie stanu wojennego i nawołujących do kontrmanifestacji 1-majowej".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Ponadto zasądzono od oskarżonego karę grzywny w wysokości 25.000 złotych, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 8000 złotych, a także obciążono kosztami postępowania (wszystkich oskarżonych po równo). Tymczasowo aresztowany od dnia 29 kwietnia 1982 r. do dnia 22 czerwca 1982 r.
Siewert Ryszard, ur.: 27-12-1951, imię ojca: Bronisław
Zarzut
Oskarżony o to, "że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, kontynuował ją w tymże Związku (...) zorganizował i kolportował wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22.06.1982 r. został uniewinniony od zarzucanych mu czynów, kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa. Tymczasowo aresztowany od dnia 30 kwietnia 1982 r. do dnia 22 czerwca 1982 r.
Wielgosz Stanisław, ur.: 25-12-1937, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, "że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, kontynuował ją w tymże Związku (...) uczestniczył w zakonspirowanych zebraniach związkowych oraz zorganizował kolportaż i kolportował wydawnictwa tegoż Związku wśród pracowników na terenie Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex - Elana", Ema - Apator oraz miasta Kowalewa krytykujących w swej treści wprowadzenie stanu wojennego i nawołujących do kontrmanifestacji 1-majowej".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 04.06.1983 r. skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby, dodatkowo zobowiązując oskarżonego do podjęcia stałej pracy zarobkowej w jednostce gospodarki uspołecznionej. Zasądzono od oskarżonego opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3 600 złotych, a także obciążono kosztami postępowania (w części jego dotyczącej). Tymczasowo aresztowany od dnia 30 kwietnia 1982 r. do 24 marca 1983 r.

Sędziowie
Dąbkiewicz W. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Hojło A. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Kaźmierczak J. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Maciejewski J. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 21.05.1982 r. o uchyleniu tymczasowego aresztowania.
Mazurski J. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Ławnik
Palmowski T. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Sudolski B. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Szymański H. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Białowicz Antoni
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Duda Zdzisław ((-))
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Duliński Marian
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Lubomski J.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Moczulak Tadeusz ((-))
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Ostojski Zbigniew ((-))
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Roszkowska Grażyna ((-))
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Stochmal St.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Uwagi
Postanowienie z dnia 15 maja 1982 r. o przedłużeniu okresu śledztwa prowadzonego w trybie postępowania doraźnego.

 
 
.