Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. W. 769/82, Rw. 699/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/43
 
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
29-09-1982
Data zakończenia sprawy
20-12-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Ponowne rozpoznanie sprawy przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z powodu rewizji wniesionej przez prokuratora na niekorzyść oskarżonego (sygn. akt SoW. 573/82).

Podejrzani / Oskarżeni
 
Popławski Waldemar, ur.: 18-08-1939, imię ojca: Leon
Zarzut
Oskarżony o to, że "w styczniu i lutym 1982 r. na terenie Polskich Zakładów Optycznych rozpowszechniał fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny, przez to, że pracownikom tych Zakładów udostępniał ulotki zawierające nieprawdziwe informacje na temat aktualnej sytuacji w Polsce oraz o rzekomych kulisach zamachu na papieża"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym. W wyroku sąd zmienił kwalifikację prawną i uznał Waldemara Popławskiego za winnego przestępstwa z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał Waldemara Popławskiego "na mocy art. 49 ust. 3 cyt. dekretu 36 § 2 kk i 37 § 1 kk na karę 1 [...] roku i 6 [...] miesięcy pozbawienia wolności i 10.000 [...] złotych grzywny z zamianą, na wypadek nieuiszczenia w terminie na zastępczą karę 50 [...] dni pozbawienia wolności, licząc 1 dzień pozbawienia wolności za równoważny 200 [...] zł grzywny, zaś na podstawie art. art. 73 § 1, 74 § 1, 75 § 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności zawiesił warunkowo na 3 [...]-letni okres próby, orzekając cyt. grzywnę. Na zasadzie art. 2 ust. 1 pkt 4/i art. 3 ustawy z dnia 23.6.1973 r. o opłatach w sprawach karnych oraz art. 547 § 1 kpk sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 5000 [...] złotych oraz koszty postępowania [...]."

Sędziowie
Jańczyk Adam (st.sierż.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Skiba Adam (sierż. szt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Osmólski Marek (ppor.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
 
 
.