Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
WRN 182/94
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/42
IPN BU 1378/43
 
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
02-09-1994
Data zakończenia sprawy
07-10-1994
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna Naczelnego Prokuratora Wojskowego wnosząca o zmianę wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dn. 20.12.1982 r., przez uniewinnienie Waldemara Popławskiego od przypisanego mu przestępstwa.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Popławski Waldemar, ur.: 18-08-1939, imię ojca: Leon
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 07.10.1994 r. orzekł: "1/ w uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej zmienić zaskarżony nią wyrok i uniewinnić Waldemara Popławskiego od przypisanego mu przestępstwa, 2/ kosztami postępowania w sprawie obciążyć Skarb Państwa, a to na podstawie art. 549 § 1 pkt 2 kpk."

Sędziowie
Maciak Wiesław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Matwijów Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Stefaniak Zygmunt (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sędzia wojskowy (delegowany)

Prokuratorzy
Ciepłowski Jarosław (mjr)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Rewucki Zbigniew (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Twórca rewizji
 
 
.