Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Rw. 976/82
Pg.Śl. II-108/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/42
IPN BU 1378/43
IPN BU 960/390
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
30-09-1982
Data zakończenia sprawy
12-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja na niekorzyść Waldemara Popławskiego z dnia 30.09.1982 r. wnosząca o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania

Podejrzani / Oskarżeni
 
Popławski Waldemar, ur.: 18-08-1939, imię ojca: Leon
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 12.11.1982 r. orzekł: "w uwzględnieniu rewizji prokuratora zaskarżony wyrok uchylić i sprawę przekazać Sądowi Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie do ponownego rozpoznania".

Sędziowie
Góra Henryk (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kosmal Stanisław (mjr)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Olczak Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Twórca rewizji
Henner Krzysztof (mgr)
Prokuratura
- - -
Uwagi
z akt jednoznacznie nie wynika jaką prokuraturę wymieniony prokurator reprezentował
 
 
.