Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
IV Ko 266/89
4 Ds 33/82
RSD 30/82.
Sygnatury IPN
IPN Gd 681/38

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
18-02-1982
Data zakończenia sprawy
01-12-1989
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Leszkowi Koniecznemu, Andrzejowi Ostrowskiemu, Leonowi Ruszkowskiemu i Dariuszowi Boguckiemu z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, podejrzanym o kontynuowanie w dniach od 14 do 19 grudnia 1981 r. działalności związkowej w Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku mimo obowiązywania stanu wojennego na terytorium PRL.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bogucki Dariusz, ur.: 19-12-1927, imię ojca: Jan
Zarzut
"(...) w dniach od 14 do 19 grudnia 1981 r. jako członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, nie odstąpił od udziału w zawieszonej działalności związkowej oraz wspólnie z innymi organizował i kierował nielegalnym strajkiem pracowników tej instytucji wchodząc w skład Komitetu Strajkowego (...)"
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 03.05.1982 r. na zasadzie art. 15 § 1 kpk zawiesiła śledztwo względem Dariusza Boguckiego i wszczęła jego poszukiwania. Kolejnym postanowieniem z dnia 07.11.1983 r. na zasadzie art. 292 § 3 pkt 4 kpk wyłączyła ze śledztwa do odrębnego postępowania materiały dotyczące wymienionego pod nr 4 Ds 141/83.
Konieczny Leszek, ur.: 20-02-1938, imię ojca: Eugeniusz
Zarzut
"(...) w dniach od 14 do 19 grudnia 1981 r. jako członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, nie odstąpił od udziału w zawieszonej działalności związkowej oraz wspólnie z innymi organizował i kierował nielegalnym strajkiem pracowników tej instytucji wchodząc w skład Komitetu Strajkowego (...)"
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 3.05.1982 r. na zasadzie art. 15 § 1 kpk zawiesiła śledztwo względem Leszka Koniecznego i wszczęła jego poszukiwania. Kolejnym postanowieniem z dnia 06.04.1987 r. na zasadzie art. 24 § 3 i art. 292 § 3 pkt 4 kpk wyłączyła ze śledztwa materiały dotyczące wymienionego do odrębnego postępowania pod nr 4 Ds 36/87.
Ostrowski Andrzej, ur.: 12-02-1949, imię ojca: Konstanty
Zarzut
"(...) w dniach od 14 do 19 grudnia 1981 r. jako członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, nie odstąpił od udziału w zawieszonej działalności związkowej oraz wspólnie z innymi organizował i kierował nielegalnym strajkiem pracowników tej instytucji wchodząc w skład Komitetu Strajkowego (...)"
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 3.05.1982 r. na zasadzie art. 15 § 1 kpk zawiesiła śledztwo względem Andrzeja Ostrowskiego i wszczęła jego poszukiwania. Kolejnym postanowieniem z dnia 10.03.1987 r. na zasadzie art. 24 § 3 i art. 292 § 3 pkt 4 kpk wyłączyła ze śledztwa do odrębnego postępowania materiały dotyczące wymienionego pod nr 4 Ds 29/87.
Ruszkowski Leon, ur.: 17-04-1940, imię ojca: Michał
Zarzut
"(...) w dniach od 14 do 19 grudnia 1981 r. jako członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, nie odstąpił od udziału w zawieszonej działalności związkowej oraz wspólnie z innymi organizował i kierował nielegalnym strajkiem pracowników tej instytucji wchodząc w skład Komitetu Strajkowego (...)"
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 03.05.1982 r. na zasadzie art. 15 § 1 kpk zawiesiła śledztwo względem Leona Ruszkowskiego i wszczęła jego poszukiwania. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 27.06.1989 r. podjęła zawieszone śledztwo. Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 10.07.1989 r. na mocy art. 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29.05.1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń umorzył postępowanie przeciwko Leonowi Ruszkowskiemu. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Lewandowicz St.
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 10.07.1989 r. o zastosowaniu abolicji

Prokuratorzy
Kumiński Marek
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Uwagi
Uczestniczył w przesłuchaniach, wydał postanowienie z dnia 18.02.1982 r. o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania, z dnia 15.02.1982 r. o zarządzeniu przeszukania, z dnia 01.03.1982 r. o wszczęciu śledztwa, z dnia 17.03.1982 r. o przedstawieniu zarzutów, z dnia 03.05.1983 r. o zawieszeniu śledztwa
Mróz Adam
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Uwagi
Prowadził korespondencję z MO dotyczącą poszukiwań, uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 27.06.1989 r. o podjęciu zawieszonego śledztwa
Olędzka - Sznycer M.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Uwagi
Prowadziła korespondencję z MO dotyczącą poszukiwań, uczestniczyła w wydaniu postanowienia z dnia 10.07.1989 r. o zastosowaniu abolicji
Sznycer Zdzisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Uwagi
Wydał postanowienie z dnia 07.11.1983 r. o wyłączeniu materiałów
Wojtowicz Zenon
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Uwagi
Prowadził korespondencję, wydał postanowienie z dnia 10.03.1987 r. oraz z dnia 06.04.1987 r. o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania
Ziarkowski Ryszard
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Uwagi
Prowadził korespondencję z MO dotyczącą poszukiwań
 
 
.