Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
IV Ko 446/83
4 Ds 71/83
RSD 71/83, III 8484
Sygnatury IPN
IPN Gd 573/7
IPN Gd 65/16
IPN Gd 013/81

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
13-06-1983
Data zakończenia sprawy
22-02-1984
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Andrzejowi Adamczykowi i Romanowi Wyżlicowi z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym podejrzanym o to, iż od 13.12.1981 r. do 08.10.1982 r. w Gdańsku nie odstąpili od działalności związkowej oraz bez wymaganego zezwolenia prowadzili kasę zapomogowo - pożyczkową na rzecz osób aresztowanych i ich rodzin.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Adamczyk Andrzej, ur.: 08-05-1950, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"...w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 8 października 1982 r. w Gdańsku będąc członkiem zawieszonego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", nie odstąpił od prowadzenia działalności związkowej w ten sposób, iż wspólnie z Romanem Wyżlicem i innymi osobami utworzył bez wymaganego zezwolenia kasę zapomogowo - pożyczkową, z której wypłacano różne kwoty dla osób tymczasowo aresztowanych i ich rodzin."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Zarzut
"...w okresie od 13 grudnia 1981 r. do czerwca 1983 r. w Gdańsku, jako członek i organizator nielegalnej kasy pożyczkowo - zapomogowej funkcjonującej w Stoczni Północnej im. Boh. Westerplatte w Gdańsku, w trakcie kontaktów z pracownikami tejże stoczni rozpowszechniał fałszywe wiadomości, których treść mogła wzniecić niepokoje publiczne lub też rozruchy".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 19.09.1983 r. na mocy art. 4 ust. 2 oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne i orzekł przepadek dowodów rzeczowych w sprawie Andrzeja Adamczyka. Dnia 22.09.1983 r. obrona złożyła zażalenie, wnosząc o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do merytorycznego rozpoznania. Sąd Wojewódzki w Gdańsku dnia 10.10.1983 r. postanowił utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. Areszt: zatrzymany dnia 13.06.1983 r. przez MO, postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z dnia 15.06.1983 r. tymczasowo aresztowany, postanowieniem z dnia 26.07.1983 r. areszt uchylono.
Wyżlic Roman, ur.: 20-07-1936, imię ojca: Franciszek
Zarzut
"...w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 8 października 1982 r. w Gdańsku będąc członkiem zawieszonego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", nie odstąpił od prowadzenia działalności związkowej w ten sposób, iż wspólnie z Andrzejem Adamczykiem utworzył bez wymaganego zezwolenia kasę zapomogową, z której wypłacał różne kwoty pieniężne osobom tymczasowo aresztowanym za działalność antypaństwową i rodzinom tychże osób."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 19.09.1983 r. na mocy art. 4 ust. 2 oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne i orzekł przepadek dowodów rzeczowych w sprawie Romana Wyżlica. Dnia 21.09.1983 r. obrona złożyła zażalenie, wnosząc o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do merytorycznego rozpoznania lub jego zmianę. Sąd Wojewódzki w Gdańsku dnia 03.10.1983 r. postanowił utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. Areszt: zatrzymany dnia 13.06.1983 r. postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z dnia 15.06.1983 r. tymczasowo aresztowany, postanowieniem z dnia 26.07.1983 r. areszt uchylono.

Sędziowie
Badowski B
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział IV Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowień z dnia 03.10.1983 r. i z dnia 10.10.1983 r. o utrzymaniu w mocy postanowienia o zastosowaniu amnestii
Grabiec J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział IV Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 10.10.1983 r. o utrzymaniu w mocy postanowienia o zastosowaniu amnestii
Markiewicz E.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział IV Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 03.10.1983 r. o utrzymaniu w mocy postanowienia o zastosowaniu amnestii
Multan B.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział IV Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowień z dnia 03.10.1983 r. i z dnia 10.10.1983 r. o utrzymaniu w mocy postanowienia o zastosowaniu amnestii
Staniszewska H.
Sąd
Sąd Rejonowy - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestnicząca w wydaniu postanowień z dnia 07.07.1983 r. oraz z dnia 15.07.1983 r. o nieuwzględnieniu zażalenia i utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania
Strzelecki D.
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w posiedzeniu i wydaniu postanowień z dnia 19.09.1983 r. o zastosowaniu amnestii, z dnia 24.11.1983 r. o dowodach rzeczowych

Prokuratorzy
Markowski T.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 03.10.1983 r. o utrzymaniu w mocy postanowienia o zastosowaniu amnestii
Ogozeja E.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 10.10.1983 r. o utrzymaniu w mocy postanowienia o zastosowaniu amnestii
Sznycer Zdzisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Uwagi
uczestniczył w przesłuchiwaniu, wydał postanowienie z dnia 15.06.1983 r. o wszczęciu śledztwa, o przedstawieniu zarzutów, o tymczasowym aresztowaniu, z dnia 17.06.1983 r., 18.06.1983 r. i 24.06.1983 r. o zatwierdzeniu przeszukania, uczestniczył w wydaniu postanowień z dnia 07.07.1983 r. oraz z dnia 15.07.1983 r. o nieuwzględnieniu zażalenia i utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania, z dnia 26.07.1983 r. o uchyleniu środka zapobiegawczego
Talaśka R.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Uwagi
uczestniczył w posiedzeniu i wydaniu postanowienia z dnia 19.09.1983 r. o zastosowaniu amnestii

 
 
.