Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 15/82
Ds 4/82, Ds 58/82
 
Sygnatury IPN
IPN Kr 18/1358
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
04-01-1982
Data zakończenia sprawy
03-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Januszowi Trybusowi podejrzanemu o wykonanie i umieszczenie w publicznym miejscu plakatów o treści "Śmierć czerwonym" i "Precz z komuną", tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Trybus Janusz, ur.: 21-10-1958, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 2 stycznia 1982 r. w Sękowej woj. nowosądeckie, nawoływał do popełnienia zbrodni przez wykonanie i umieszczenie w miejscu publicznym plakatów o treści "Śmierć czerwonym" i "Precz z komuną".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w czasie stanu wojennego.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu w II Wydziale Karnym dnia 3 marca 1982 r. uznał oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu i skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności, orzekł karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 2 stycznia 1982 r. do dnia 3 marca 1982 r., ponadto zasądził od Janusza Trybusa na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 4200 zł.

Sędziowie
Błażowski J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Nowy Sącz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Harmata T.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Nowy Sącz
Rola
Sędzia zawodowy
Kamiński M.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Nowy Sącz
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Balicki Piotr
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gorlice
Ostrowski J.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gorlice

 
 
.