Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Ds. 15/83
172/III
Sygnatury IPN
 
IPN Rz 071/118

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
09-03-1983
Data zakończenia sprawy
01-09-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Postępowanie przeciwko Markowi Firakowi, Zbigniewowi Krausowi, Jerzemu Polakowi, Andrzejowi Materowskiemu i Wiesławowi Tomasikowi. Podejrzani o kontynuowanie działalności związkowej poprzez kolportaż ulotek na terenie Jasła.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Firak Marek, ur.: 19-05-1964, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Podejrzany o to, że "w dniu 9 listopada 1982 r. w Jaśle na terenie Liceum Ogólnokształcącego rozpowszechniał za pomocą ulotek sygnowanych przez Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" Jasło fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL."
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 271 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojewódzka w Krośnie postanowieniem z 27 maja 1983 r. umorzyła śledztwo wobec znikomego społecznego niebezpieczeństwa czynu.
Kraus Zbigniew, ur.: 09-03-1963, imię ojca: Eugeniusz
Zarzut
Podejrzany o to, że "w listopadzie 1982 r. w Jaśle rozpowszechniał za pomocą ulotek sygnowanych przez Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" Jasło fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL."
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 271 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy Wydział Karny w Jaśle postanowieniem z 1 września 1983 r. umorzył śledztwo na zasadzie ustawy o amnestii.
Materowski Andrzej Piotr, ur.: 30-11-1963, imię ojca: Marian
Zarzut
Podejrzany o to, że: "w roku 1982 w Jaśle przyjął od Zbigniewa Krausa nielegalnie drukowane ulotki Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Jaśle i rozpowszechniał je na terenie miasta Jasła, które zawierały określenia lżące i poniżające naczelne organy władzy państwowej i nawoływały do nieposłuszeństwa i przeciwstawienia się ustawie."
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 270 § 1 kk, z art. 271 § 1 kk, z art. 273 § 2 kk i 282 kk w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojewódzka w Krośnie postanowieniem z 27 maja 1983 r. umorzyła śledztwo wobec znikomego społecznego niebezpieczeństwa czynu.
Polak Jerzy Jakub, ur.: 06-01-1953, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
Podejrzany o to, że: "latem 1982 r. jako członek zawieszonego związku NSZZ Solidarność wbrew postanowieniom Dekretu Rady Państwa z dn. 12.12.1981 r. kontynuował działalność związkową m.in poprzez organizowanie osób do kolportażu ulotek, nakłanianie Zbigniewa Krausa do rozpowszechniania ulotek Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Jasło wśród miejscowej ludności."
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojewódzka w Krośnie postanowieniem z 29 lipca1983 r. częściowo umorzyła śledztwo na podstawie ustawy o amnestii.
Tomasik Wiesław, ur.: 02-07-1956, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Podejrzany o to, że: "w okresie od lipca do listopada 1982 r. w Jaśle jako członek zawieszonego związku NSZZ "Solidarność" wbrew postanowieniom dekretu Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym kontynuował działalność związkową poprzez nakłonienie Zbigniewa Krausa do rozpowszechniania ulotek Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Jaśle i przekazanie mu tychże nielegalnie drukowanych materiałów do rozpowszechnienia wśród mieszkańców Jasła, które zawierały określenia lżące i poniżające naczelne organy władzy państwowej i nawoływały do nieposłuszeństwa i przeciwstawiania się ustawie."
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu RP o stanie wojennym, art. 270 § 1 kk, 271 § 1 kk, 273 § 2 kk, 282 kk w zw. z art. 58 i 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy Wydział Karny w Jaśle postanowieniem z 1 września 1983 r. umorzył śledztwo na zasadzie ustawy o amnestii.

Sędziowie

Prokuratorzy
Górski Tadeusz
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Krosno
Haligowski K.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Krosno
Ohar Janusz
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Krosno
 
 
.