Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 83/82
 
Pg Śl. II-3/82
Sygnatury IPN
IPN Ra 8/6/2
 
IPN Ra 8/6/7

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
06-01-1982
Data zakończenia sprawy
26-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Piotrowi Kozakiewiczowi, Ryszardowi Staszowskiemu i Marii Płuciennik, którzy w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 6 stycznia 1982 r. w Radomiu, jako członkowie NSZZ "Solidarność", mimo zarządzenia nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r., nadal prowadzili nielegalną działalność związaną z kolportażem ulotek.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kozakiewicz Piotr, ur.: 29-06-1931, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 6 stycznia 1982 r. w Radomiu jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona zarządzeniem nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. (Monitor Polski Nr 30 poz. 273 z dnia 14 grudnia 1981 r.) nie odstąpił od takiej działalności, współorganizując i uczestnicząc w zebraniach grupy członków NSZZ Solidarność przygotowujących kolportaż nielegalnych ulotek".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że: "przechowywał w piwnicy własnego mieszkania, a następnie rozwoził samochodem marki Fiat 126P nr rej. RAB 2455 w celu rozpowszechnienia znacznej ilości ulotek zatytułowanych "Notatnik Radomski - specjalne wydanie świąteczne - Boże Narodzenie 1981" i "Radomski Serwis Informacyjny - drugie wydanie noworoczne - styczeń 1982", których treść zawierała fragmenty lżące Rząd PRL oraz wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL i inne fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, przy czym co najmniej 370 sztuk pierwszej z tych ulotek zostało rozrzucone w rejonie kościołów Św. Teresy i Św. Trójcy, ul. Żeromskiego i Placu Konstytucji, ul. Traugutta, ul. Malczewskiego i ul. Nowotki w Radomiu, zaś około 3000 szt. drugiej z nich miało zostać rozpowszechnione w zakładach pracy Radomia".
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 2 i 3 w związku z ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zbiegu z art. 270 § 1, art. 271 § 1 w związku z art. 273 § 1 i 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem z dnia 26.01.1982 r. Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Kielcach sprawa Piotra Kozakiewicza, Ryszarda Jana Staszowskiego i Marii Bogumiły Płuciennik została przekazana do rozpatrzenia Sądowi Wojewódzkiemu w Radomiu.
Płuciennik Maria Bogumiła, ur.: 02-03-1946, imię ojca: Wawrzyniec
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 6 stycznia 1982 r. w Radomiu jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona zarządzeniem nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. (Monitor Polski Nr 30 poz. 273 z dnia 14 grudnia 1981 r.) nie odstąpiła od takiej działalności, współorganizując i uczestnicząc w zebraniach grupy członków NSZZ Solidarność przygotowujących kolportaż nielegalnych ulotek".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w dniu 6 stycznia 1982 r. w Radomiu w zamiarze przechowywania, a następnie rozpowszechniania drukowanych ulotek zatytułowanych "Radomski Serwis Informacyjny - drugie wydanie noworoczne - styczeń 1982", których treść zawierała fragmenty lżące Rząd PRL oraz wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL i inne fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy przyjęła od Ryszarda Staszowskiego około 3000 szt. tych ulotek, jednakże zamierzonego działania musiała zaniechać ze względu na akcję podjęta w tym czasie przez funkcjonariuszy MO".
Kwalifikacja
Art. 11 § 1 w związku z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zbiegu z art. 270 § 1 i art. 271 § 1 w związku z art. 273 §1 i 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem z dnia 26.01.1982 r. Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Kielcach sprawa Piotra Kozakiewicza, Ryszarda Jana Staszowskiego i Marii Bogumiły Płuciennik została przekazana do rozpatrzenia Sądowi Wojewódzkiemu w Radomiu.
Staszowski Ryszard Jan, ur.: 28-08-1945, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 6 stycznia 1982 r. w Radomiu jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona zarządzeniem nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. (Monitor Polski Nr 30 poz. 273 z dnia 14 grudnia 1981 r.) nie odstąpił od takiej działalności, współorganizując i uczestnicząc w zebraniach grupy członków NSZZ Solidarność przygotowujących kolportaż nielegalnych ulotek".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że: "działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem Kozakiewiczem, wspólnie z nim przewiózł jego samochodem z mieszkania wymienionego do mieszkania Marii Płuciennik drukowane ulotki w ilości około 3000 szt. zatytułowane: "Radomski Serwis Informacyjny - drugie wydanie noworoczne - styczeń 1982", których treść zawierała fragmenty lżące Rząd PRL oraz wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL i inne fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy celem rozpowszechnienia ich w zakładach pracy Radomia".
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 i 4 w związku z ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zbiegu z art. 270 § 1 i art. 271 § 1 w związku z art. 273 § 1 i 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem z dnia 26.01.1982 r. Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Kielcach sprawa Piotra Kozakiewicza, Ryszarda Jana Staszowskiego i Marii Bogumiły Płuciennik została przekazana do rozpatrzenia Sądowi Wojewódzkiemu w Radomiu.

Sędziowie
Sierczyński Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Kielce
Rola
Sędzia zawodowy
Tracz Jerzy (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Kielce
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Żeber Jerzy (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Kielce
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Olechnowicz Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kielce
Pawlikowski Franciszek (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kielce

 
 
.