Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 9/82/doraźny
Ds. 82/82/S
 
Sygnatury IPN
IPN Ra 8/6/2
IPN Ra 8/6/3
IPN Ra 8/6/1
IPN Ra 8/6/4
IPN Ra 8/6/5
IPN BU 754/182
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
06-01-1982
Data zakończenia sprawy
03-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Zdzisławowi Molendzie, Marianowi Pierzchalskiemu, Franciszkowi Świnoburko, Ewie Glinie, Marii Bienkiewicz, Marianowi Chorosiowi, Gabrielowi Bilskiemu, którzy w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 6 stycznia 1982 r. w Radomiu, jako członkowie NSZZ "Solidarność", mimo zarządzenia nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r., nadal prowadzili nielegalną działalność związaną z organizowaniem zgromadzeń oraz kolportażem ulotek.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bieńkiewicz Maria, ur.: 15-08-1936, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 6 stycznia 1982 r. w Radomiu, jako członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", mimo wydanego przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr 52 z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego, kontynuowała działalność związkową poprzez organizowanie zgromadzeń, a nadto postanowiła rozkolportować wydawane w tym celu ulotki na terenie miasta Radomia, zwłaszcza zaś w dużych zakładach przemysłowych, spółdzielczych i handlowych".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem z dnia 03.05.1982 r. Sąd Wojewódzki w Radomiu uznał Marię Bienkiewicz winną i skazał ją na 10 miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 3 lata, a także wymierzył karę grzywny w wysokości 30000 zł.
Bilski Gabriel Marek, ur.: 18-03-1949, imię ojca: Edward
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 6 stycznia 1982 r. w Radomiu, jako członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", mimo wydanego przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr 52 z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego, kontynuował działalność związkową poprzez organizowanie zgromadzeń, a nadto postanowił rozkolportować wydawane w tym celu ulotki na terenie miasta Radomia, zwłaszcza zaś w dużych zakładach przemysłowych, spółdzielczych i handlowych".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem z dnia 03.05.1982 r. Sąd Wojewódzki w Radomiu uznał Gabriela Bilskiego winnym i skazał go na 10 miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 3 lata, a także wymierzył karę grzywny w wysokości 18000 zł.
Choroś Marian, ur.: 03-07-1954, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 6 stycznia 1982 r. w Radomiu, jako członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", mimo wydanego przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr 52 z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego, kontynuował działalność związkową poprzez organizowanie zgromadzeń, a nadto postanowił rozkolportować wydawane w tym celu ulotki na terenie miasta Radomia, zwłaszcza zaś w dużych zakładach przemysłowych, spółdzielczych i handlowych".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem z dnia 22.04.1982 r. Sądu Wojewódzkiego w Radomiu sprawa Mariana Chorosia została wyodrębniona do osobnego rozpoznania (sprawa II K 116/82).
Glina Ewa, ur.: 18-03-1958, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 6 stycznia 1982 r. w Radomiu, jako członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", mimo wydanego przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr 52 z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego, kontynuowała działalność związkową poprzez organizowanie zgromadzeń, a nadto postanowiła rozkolportować wydawane w tym celu ulotki na terenie miasta Radomia, zwłaszcza zaś w dużych zakładach przemysłowych, spółdzielczych i handlowych".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem z dnia 03.05.1982 r. Sąd Wojewódzki w Radomiu uznał Ewę Glinę winną i skazał ją na 10 miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 3 lata, a także wymierzył karę grzywny w wysokości 18000 zł.
Kozakiewicz Piotr, ur.: 29-06-1931, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 6 stycznia 1982 r. w Radomiu jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona zarządzeniem nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. (Monitor Polski Nr 30 poz. 273 z dnia 14 grudnia 1981 r.) nie odstąpił od takiej działalności, współorganizując i uczestnicząc w zebraniach grupy członków NSZZ Solidarność przygotowujących kolportaż nielegalnych ulotek".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że: "przechowywał w piwnicy własnego mieszkania, a następnie rozwoził samochodem marki Fiat 126P nr rej. RAB 2455 w celu rozpowszechnienia znacznej ilości ulotek zatytułowanych "Notatnik Radomski - specjalne wydanie świąteczne - Boże Narodzenie 1981" i "Radomski Serwis Informacyjny - drugie wydanie noworoczne - styczeń 1982", których treść zawierała fragmenty lżące Rząd PRL oraz wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL i inne fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, przy czym co najmniej 370 sztuk pierwszej z tych ulotek zostało rozrzucone w rejonie kościołów Św. Teresy i Św. Trójcy, ul. Żeromskiego i Placu Konstytucji, ul. Traugutta, ul. Malczewskiego i ul. Nowotki w Radomiu, zaś około 3000 szt. drugiej z nich miało zostać rozpowszechnione w zakładach pracy Radomia".
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 2 i 3 w związku z ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zbiegu z art. 270 § 1, art. 271 § 1 w związku z art. 273 § 1 i 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem z dnia 20.04.1982 r. Sądu Wojewódzkiego w Radomiu sprawa Piotra Kozakiewicza została umorzona.
Molenda Zdzisław, ur.: 23-01-1952, imię ojca: Lucjan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 6 stycznia 1982 r. w Radomiu, jako członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", mimo wydanego przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr 52 z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego, kontynuował działalność związkową poprzez organizowanie zgromadzeń, a nadto postanowił rozkolportować wydawane w tym celu ulotki na terenie miasta Radomia, zwłaszcza zaś w dużych zakładach przemysłowych, spółdzielczych i handlowych".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem z dnia 03.05.1982 r. Sąd Wojewódzki w Radomiu uznał Zdzisława Molendę winnym i skazał go na 10 miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 3 lata, a także wymierzył karę grzywny w wysokości 18000 zł.
Pierzchalski Marian Stanisław, ur.: 14-04-1957, imię ojca: Bogumił
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 6 stycznia 1982 r. w Radomiu, jako członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", mimo wydanego przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr 52 z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego, kontynuował działalność związkową poprzez organizowanie zgromadzeń, a nadto postanowił rozkolportować wydawane w tym celu ulotki na terenie miasta Radomia, zwłaszcza zaś w dużych zakładach przemysłowych, spółdzielczych i handlowych".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem z dnia 03.05.1982 r. Sąd Wojewódzki w Radomiu uznał Mariana Pierzchalskiego winnym i skazał go na 10 miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 3 lata, a także wymierzył karę grzywny w wysokości 18000 zł.
Płuciennik Maria Bogumiła, ur.: 02-03-1946, imię ojca: Wawrzyniec
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 6 stycznia 1982 r. w Radomiu jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona zarządzeniem nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. (Monitor Polski Nr 30 poz. 273 z dnia 14 grudnia 1981 r.) nie odstąpiła od takiej działalności, współorganizując i uczestnicząc w zebraniach grupy członków NSZZ Solidarność przygotowujących kolportaż nielegalnych ulotek".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w dniu 6 stycznia 1982 r. w Radomiu w zamiarze przechowywania, a następnie rozpowszechniania drukowanych ulotek zatytułowanych "Radomski Serwis Informacyjny - drugie wydanie noworoczne - styczeń 1982", których treść zawierała fragmenty lżące Rząd PRL oraz wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL i inne fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy przyjęła od Ryszarda Staszowskiego około 3000 szt. tych ulotek, jednakże zamierzonego działania musiała zaniechać ze względu na akcję podjęta w tym czasie przez funkcjonariuszy MO".
Kwalifikacja
Art. 11 § 1 w związku z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zbiegu z art. 270 § 1 i art. 271 § 1 w związku z art. 273 §1 i 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem z dnia 03.05.1982 r. Sąd Wojewódzki w Radomiu uznał Marię Płuciennik winną i skazał ją na 1 rok pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 3 lata, a także wymierzył karę grzywny w wysokości 18000 zł.
Staszowski Ryszard Jan, ur.: 28-08-1945, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 6 stycznia 1982 r. w Radomiu jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona zarządzeniem nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. (Monitor Polski Nr 30 poz. 273 z dnia 14 grudnia 1981 r.) nie odstąpił od takiej działalności, współorganizując i uczestnicząc w zebraniach grupy członków NSZZ Solidarność przygotowujących kolportaż nielegalnych ulotek".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że: "działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem Kozakiewiczem, wspólnie z nim przewiózł jego samochodem z mieszkania wymienionego do mieszkania Marii Płuciennik drukowane ulotki w ilości około 3000 szt. zatytułowane: "Radomski Serwis Informacyjny - drugie wydanie noworoczne - styczeń 1982", których treść zawierała fragmenty lżące Rząd PRL oraz wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL i inne fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy celem rozpowszechnienia ich w zakładach pracy Radomia".
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 i 4 w związku z ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zbiegu z art. 270 § 1 i art. 271 § 1 w związku z art. 273 § 1 i 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem z dnia 03.05.1982 r. Sąd Wojewódzki w Radomiu uznał Ryszarda Staszowskiego winnym i skazał go na 2 lata pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 3 lata, a także wymierzył karę grzywny w wysokości 18000 zł.
Świnoburko Franciszek, ur.: 05-10-1941, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 6 stycznia 1982 r. w Radomiu, jako członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", mimo wydanego przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr 52 z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego, kontynuował działalność związkową poprzez organizowanie zgromadzeń, a nadto postanowił rozkolportować wydawane w tym celu ulotki na terenie miasta Radomia, zwłaszcza zaś w dużych zakładach przemysłowych, spółdzielczych i handlowych".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem z dnia 03.05.1982 r. Sąd Wojewódzki w Radomiu uznał Franciszka Świnoburkę winnym i skazał go na 10 miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 3 lata, a także wymierzył karę grzywny w wysokości 18000 zł.

Sędziowie
Karpiński K.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Radom
Rola
Sędzia zawodowy
Oziębło W.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Radom
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Ways Paweł
Sąd
Sąd Wojewódzki - Radom
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Olechnowicz Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kielce
Rygał Z.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Radom

 
 
.