Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 455/82
Pg. Śl. I-5/82
Res-14/82
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/2
IPN BU 1645/25
IPN BU 1645/93

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
16-06-1982
Data zakończenia sprawy
09-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko st. sierż. Eugeniuszowi Stanisławowi Paszko oraz Annie Gajerskiej oskarżonym o to, że rozpowszechniali "wiadomości lżące i wyszydzające w swojej treści przedstawicieli naczelnych organów władzy i administracji państwowej"

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gajerska Anna, ur.: 15-02-1946, imię ojca: Bolesław
Zarzut
Oskarżona o to, że "w dniu 8 maja 1982 r. około godziny 13.30 na terenie Jednostki Wojskowej 4359 w Kielcach rozpowszechniała wiadomości lżące i wyszydzające w swej treści naczelne organa władzy a w szczególności Prezesa Rady Ministrów PRL oraz niektórych wicepremierów i ministrów".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał oskarżoną za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i skazał ją na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres dwóch lat. Ponadto została zasądzona opłata sądowa na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 1800 złotych oraz zwrot kosztów postępowania karnego.
Paszko Eugeniusz, ur.: 01-11-1949, imię ojca: Bronisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 8 maja 1982 r. około godziny 13.30 na terenie Jednostki Wojskowej 4359 w Kielcach rozpowszechniał wiadomości lżące i wyszydzające w swej treści naczelne organa władzy a w szczególności Prezesa Rady Ministrów PRL oraz niektórych wicepremierów i ministrów".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go na karę jedego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres dwóch lat. Ponadto została zasądzona opłata sądowa na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 1800 złotych oraz zwrot kosztów postępowania karnego.

Sędziowie
Karamara Józef (kpt.)
Sąd
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Karamara Józef (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Kielce
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca przy rozpatrywaniu zażalenia na tymczasowe aresztowanie
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Kielce
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym aresztowaniu
Saletra Jan (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Wrona Czesław (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Olechnowicz Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kielce
Pawlikowski Franciszek (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kielce
Uwagi
wnosił o utrzymanie w mocy decyzji o tymczasowym aresztowaniu
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Uwagi
nie uwzględnił zażalenia podejrzanych o zmianę trybu postępowania
Sikora Kazimierz (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kielce
Uwagi
wnioskował o 2 lata pozbawienia wolności dla obojga oskarżonych

 
 
.