Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. W. 215/82
Pg. Śl. II 19/1982
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/219
IPN Ki 92/22/1
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
20-02-1982
Data zakończenia sprawy
29-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa dotycząca rozpowszechniania na terenie Warszawy druków ulotnych zawierających "fałszywe" wiadomości.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Janiszewski Michał, ur.: 26-09-1954, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 19 lutego 1982 r. w Warszawie rozpowszechniał ulotki zatytułowane "Przetrwanie" - pismo członków NSZZ "Solidarność" nr 5, 6, 7 zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, oraz lżące ustrój i naczelne organy PRL"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym w związku z art. 270 § 1 i art. 273 § 1 k. k.
Skazany
TAK
Zarzut
"w okresie od 1 do 19 lutego 1982 roku w Warszawie oraz Grójcu działając wspólnie i w porozumieniu, jako członkowie NSZZ "Solidarność". którego działalność została zawieszona zarządzeniem nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 [...] nie odstąpili od takiej działalności, przygotowując kolportaż nielegalnych ulotek wydawanych przez NSZZ "Solidarność"."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 29.03.1982 r. uznał Michała Janiszewskiego winnym popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 2, art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. i skazał go na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności , której początek z mocy prawa policzono oskarżonemu od dnia 22.02.1982 r. Ponadto zasądzono na rzecz Skarbu Państwa opłatę sądową 3000 zł oraz koszty postępowania w równych częściach ze Sławomirem Szczytowskim.
Szczytowski Sławomir, ur.: 30-10-1962, imię ojca: Marian
Zarzut
"w okresie od 1 do 19 lutego 1982 roku w Warszawie oraz Grójcu działając wspólnie i w porozumieniu, jako członkowie NSZZ "Solidarność". którego działalność została zawieszona zarządzeniem nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 [...] nie odstąpili od takiej działalności, przygotowując kolportaż nielegalnych ulotek wydawanych przez NSZZ "Solidarność"."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 19 lutego 1982 roku w Grójcu woj. radomskiego, rozpowszechniał ulotki zatytułowane "Przetrwanie" - pismo członków NSZZ "Solidarność" zawierające fałszywe wiadomości i mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, oraz lżące ustrój i naczelne organy PRL"
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym w związku z art. 270 § 1 kk i art. 273 § 1 k. k.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 29.03.1982 r. uznał Sławomira Szczytkowskiego winnym popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 2, art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. i skazał go na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i w okresie tym oddał go pod dozór kuratora sądowego. Sąd zasądził także karę grzywny w wysokości 15 000 zł, na poczet której zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 20 lutego do dnia 29 marca 1982 r. Pozostałą karę grzywny w razie nieuiszczenia jej w terminie sąd zamienił na karę zastępczą 113 dni pozbawienia wolności przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności jako równoważny 100 zł. grzywny. Ponadto sąd zasądził od Sławomira Szczytkowskiego opłatę sądową w kwocie 4800 zł. oraz koszty postępowania karnego w równych częściach z Michałem Janiszewskim.

Sędziowie
Górski Jerzy (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 26.04.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Michała Janiszewskiego.
Kmieciak Henryk (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 26.04.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Michała Janiszewskiego.
Saletra Jan (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Wrona Czesław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Zawiłowski Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 26.04.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Michała Janiszewskiego.
Żeber Jerzy (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Jesionek Kazimierz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kielce
Krawiecki Andrzej (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kielce
Olechnowicz Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kielce

 
 
.