Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
V KR 126/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN Ra 8/6/5
IPN BU 754/182
 
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
27-05-1982
Data zakończenia sprawy
15-10-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja prokuratora rejonowego w Radomiu od wyroku z dnia 03.05.1982 r. wnosząca o wymierzenie surowszych kar pozbawienia wolności bez warunkowego ich zawieszenia. Rewizje obrońców Marii Bogumiły Płuciennik, Gabriela Bilskiego Mariana Pierzchalskiego, Ewy Gliny, Marii Bieńkiewicz.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bieńkiewicz Maria, ur.: 15-08-1936, imię ojca: Jan
Wyrok
Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 15.10.1982 r., zmieniono zaskarżony wyrok - na poczet wymierzonej oskarżonej grzywny zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 6 stycznia 1982 r. do 10 lutego 1982 r. przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 500 zł a także zwolnił Marię Bieńkiewicz od obowiązku zwrotu Skarbowi Państwa kosztów postępowania odwoławczego oraz opłaty za drugą instancję.
Bilski Gabriel Marek, ur.: 18-03-1949, imię ojca: Edward
Wyrok
Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 15.10.1982 r., zmieniono zaskarżony wyrok - na poczet wymierzonej oskarżonemu grzywny zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 6 stycznia 1982 r. do 10 lutego 1982 r. przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 500 zł. Kosztami postępowania odwoławczego w części dotyczącej Gabriela Bilskiego sąd obciążył Skarb Państwa.
Glina Ewa, ur.: 18-03-1958, imię ojca: Stanisław
Wyrok
Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 15.10.1982 r., zmieniono zaskarżony wyrok - na poczet wymierzonej oskarżonej grzywny zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 6 stycznia 1982 r. do 10 lutego 1982 r. przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 500 zł a także zwolnił Ewę Glinę od obowiązku zwrotu Skarbowi Państwa kosztów postępowania odwoławczego oraz opłaty za drugą instancję.
Molenda Zdzisław, ur.: 23-01-1952, imię ojca: Lucjan
Wyrok
Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 15.10.1982 r., zmieniono zaskarżony wyrok - na poczet wymierzonej oskarżonemu grzywny zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 6 stycznia 1982 r. do 10 lutego 1982 r. przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 500 zł. Kosztami postępowania odwoławczego w części dotyczącej Zdzisława Molendy sąd obciążył Skarb Państwa.
Pierzchalski Marian Stanisław, ur.: 14-04-1957, imię ojca: Bogumił
Wyrok
Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 15.10.1982 r., zmieniono zaskarżony wyrok - na poczet wymierzonej oskarżonemu grzywny zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 6 stycznia 1982 r. do 10 lutego 1982 r. przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 500 zł. Sąd zwolnił oskarżonego od obowiązku zwrotu Skarbowi Państwa kosztów postępowania odwoławczego oraz opłaty za drugą instancję.
Płuciennik Maria Bogumiła, ur.: 02-03-1946, imię ojca: Wawrzyniec
Wyrok
Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 15.10.1982 r., zmieniono zaskarżony wyrok - na poczet wymierzonej oskarżonej grzywny zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 6 stycznia 1982 r. do 10 lutego 1982 r. przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 500 zł. oraz zwolnił Marię Płuciennik od obowiązku zwrotu Skarbowi Państwa kosztów postępowania odwoławczego oraz opłaty za drugą instancję. instancję.
Staszowski Ryszard Jan, ur.: 28-08-1945, imię ojca: Władysław
Wyrok
Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 15.10.1982 r., zmieniono zaskarżony wyrok - na poczet wymierzonej oskarżonemu grzywny zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 6 stycznia 1982 r. do 6 marca 1982 r. przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 500 zł. Kosztami postępowania odwoławczego w części dotyczącej Ryszarda Staszowskiego sąd obciążył Skarb Państwa.
Świnoburko Franciszek, ur.: 05-10-1941, imię ojca: Stanisław
Wyrok
Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 15.10.1982 r., zmieniono zaskarżony wyrok - na poczet wymierzonej oskarżonemu grzywny zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 6 stycznia 1982 r. do 10 lutego 1982 r. przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 500 zł. Kosztami postępowania odwoławczego w części dotyczącej Franciszka Świnoburki sąd obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Fornalik S.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Pustelnik J.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Żurawski J.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Pryba Z.
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
 
 
.