Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg.Śl - II 57/82
 
Sygnatury IPN
 
IPN Lu 94/480
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
11-02-1982
Data zakończenia sprawy
24-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Postępowanie przeciwko Tomaszowi Pietrasiewiczowi z art. 273 § 2 kk w zw. z art. 270 § 1 kk. Podejrzany o to, że w dniu 06.02.1982 r. w Lublinie przenosił w celu rozpowszechnienia pisma ulotne poniżające i wyszydzające naczelne organy PRL.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Pietrasiewicz Tomasz, ur.: 21-08-1955, imię ojca: Zygfryd
Zarzut
Oskarżony o to, że "dnia 6 lutego 1982 r. w Lublinie, w celu rozpowszechnienia przenosił pisma ulotne zawierające treści poniżające i wyszydzające naczelne organy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
Kwalifikacja
O czyn z art. 273 § 2 kk w zw. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie w dniu 24.02.1982 r. wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec podejrzanego z braku dostatecznych dowodów winy.

Sędziowie

Prokuratorzy
Janicki Grzegorz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Lublin
Kochanowski Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Lublin
Magdziarz H.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin
Olszewski Jacek
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin
 
 
.