Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
IV K. 714/82
1 Ds 208/82/S
 
Sygnatury IPN
IPN Lu 76/5
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
06-05-1982
Data zakończenia sprawy
26-08-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Oskarżony o kontynuowanie działalności w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i kierowanie strajkiem okupacyjnym w domach akademickich UMCS w Lublinie.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Mathiasz Andrzej, ur.: 08-05-1959, imię ojca: Irydion
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniach 13 i 14 grudnia 1981 r. w Lublinie, po ogłoszeniu stanu wojennego na terenie kraju, kontynuował działalność w zawieszonym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, powołując wraz z innymi osobami Komitet Strajkowy, a następnie jako członek tego Komitetu, kierował strajkiem okupacyjnym w domach akademickich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Lublinie w dn. 26.08.1982 r. na zasadzie art. 27 § 1 kk i art. 29 § 1 kk postępowanie karne w stosunku do Andrzeja Mathiasza warunkowo umorzył, przyjmując, że nie kierował on strajkiem okupacyjnym, a czyn jego wyczerpywał dyspozycję art. 46 ust. 1 i 2 Dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym, a okres próby ustalił na 1 rok. Zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 600 zł. tytułem opłaty oraz koszty postępowania w kwocie 3600 zł.

Sędziowie
Drozd T.
Sąd
Sąd Rejonowy - Lublin
Rola
Ławnik
Gajowniczek T.
Sąd
Sąd Rejonowy - Lublin
Rola
Ławnik
Makowski C.
Sąd
Sąd Rejonowy - Lublin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Kochanowski Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Lublin
Korczak Tadeusz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Lublin
Magdziarz H.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin
Michałowski Piotr
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Lublin

 
 
.