Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
WRN 127/92
Pn. Rew. 540/92
 
Sygnatury IPN
IPN BU 749/60
IPN BU 749/60
IPN BU 1209/907
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
26-11-1992
Data zakończenia sprawy
08-01-1993
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna Prokuratora Generalnego na korzyść Zbigniewa Wencla.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gościniak Piotr, ur.: 21-11-1957, imię ojca: Franciszek
Wyrok
Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 8 stycznia 1993 r. zmienił wyrok Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej z dnia 28 maja 1982 r., sygn. WRN 397/82, poprzez uniewinnienie Piotra Gościniaka od przypisanego mu przestępstwa, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Greckel Zbigniew, ur.: 29-08-1958, imię ojca: Czesław
Wyrok
Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 8 stycznia 1993 r. zmienił wyrok Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej z dnia 28 maja 1982 r., sygn. WRN 397/82, poprzez uniewinnienie Zbigniewa Greckela od przypisanego mu przestępstwa, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Krawiec Barbara, ur.: 08-12-1956, imię ojca: Ludwik
Wyrok
Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 8 stycznia 1993 r. zmienił wyrok Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej z dnia 28 maja 1982 r., sygn. WRN 397/82, poprzez uniewinnienie Barbary Krawiec od przypisanego jej przestępstwa, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Ratajczak Jarosław, ur.: 17-02-1955, imię ojca: Jan
Wyrok
Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 8 stycznia 1993 r. zmienił wyrok Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej z dnia 28 maja 1982 r., sygn. WRN 397/82, poprzez uniewinnienie Jarosława Ratajczaka od przypisanego mu przestępstwa, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Terlecki Jerzy, ur.: 23-06-1951, imię ojca: Władysław
Wyrok
Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 8 stycznia 1993 r. zmienił wyrok Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej z dnia 28 maja 1982 r., sygn. WRN 397/82, poprzez uniewinnienie Jerzego Terleckiego od przypisanego mu przestępstwa, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Wencel Zbigniew, ur.: 29-06-1953, imię ojca: Henryk
Wyrok
Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 8 stycznia 1993 r. zmienił zaskarżony wyrok poprzez uniewinnienie Zbigniewa Wencla od przypisanego mu przestępstwa, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Dołhy Józef (kpt.)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Godyń Janusz (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Kamieński Andrzej (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca
Maciak Wiesław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przyjemski Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Rychlicki Bogdan (ppłk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Steckiewicz Jerzy (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Krawiec Jerzy (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Rymarz Ferdynand
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
Uwagi
autor aktu rewizji
 
 
.