Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S.-Lot.-W.-34/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 749/60
 
 

Typ sprawy
Data rozpoczęcia sprawy
24-10-1989
Data zakończenia sprawy
24-10-1989
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Zastosowanie ustawy z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń wobec Jerzego Terleckiego, Zbigniewa Greckela i Piotra Gościniaka.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gościniak Piotr, ur.: 21-11-1957, imię ojca: Franciszek
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 24 października 1989 r. postanowił, na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, przebaczyć i puścić w niepamięć skazanie za występek z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych oraz zarządzić zatarcie skazania za wyżej wymieniony występek.
Greckel Zbigniew, ur.: 29-08-1958, imię ojca: Czesław
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 24 października 1989 r. postanowił, na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, przebaczyć i puścić w niepamięć skazanie za występek z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych oraz zarządzić zatarcie skazania za wyżej wymieniony występek.
Terlecki Jerzy, ur.: 23-06-1951, imię ojca: Władysław
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 24 października 1989 r. postanowił, na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, przebaczyć i puścić w niepamięć skazanie za występek z art. 48 ust. 4 w zb. z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych oraz zarządzić zatarcie skazania za wyżej wymieniony występek.

Sędziowie
Bem Bogusław (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Marczyński Marek (por.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca
Pietras Stanisław (mjr)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Parulski Krzysztof (kpt.)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
 
 
.