Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S-lot.W-34/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 749/60
 
 

Typ sprawy
Amnestia
Data rozpoczęcia sprawy
18-08-1983
Data zakończenia sprawy
18-08-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Zastsowanie amnestii względem Piotra Gościniaka.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gościniak Piotr, ur.: 21-11-1957, imię ojca: Franciszek
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 18 sierpnia 1983 r. postanowił darować skazanemu wymierzoną karę na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę 2 lat pozbawienia praw publicznych, oraz darować nieuiszczoną opłatę sądową i koszty postępowania w łącznej wysokości 1 051 zł.
Greckel Zbigniew, ur.: 29-08-1958, imię ojca: Czesław
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 18 sierpnia 1983 r. postanowił darować skazanemu wymierzoną karę na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę 2 lat pozbawienia praw publicznych.

Sędziowie
Maciak Wiesław (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Zieliński Bolesław (płk)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
 
 
.