Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S.-Lot W.-34/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 749/60
 
 

Typ sprawy
Data rozpoczęcia sprawy
13-01-1983
Data zakończenia sprawy
24-01-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Prośba Krystyny Gościniak o zastosowanie prawa łaski w trybie § 2 Uchwały R. P. z dnia 20.12.1982 r. względem syna Piotra Gościniaka.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gościniak Piotr, ur.: 21-11-1957, imię ojca: Franciszek
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 24 stycznia 1983 r. postanowił przychylić się do prośby Krystyny Gościniak i przesłać akta sprawy wraz z opinią Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu.

Sędziowie
Bem Bogusław (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Franczak Antoni (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Maciak Wiesław (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca

Prokuratorzy
Jatczak Jacek (kpt.)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
 
 
.