Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S-Lot. W.-34/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 749/60
 
 

Typ sprawy
Data rozpoczęcia sprawy
28-12-1982
Data zakończenia sprawy
24-01-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Prośba Jerzego Terleckiego i jego żony Teresy Terleckiej o zastosowanie prawa łaski w trybie uchwały § 2 Uchwały R. P. z dnia 20.12.1982 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Terlecki Jerzy, ur.: 23-06-1951, imię ojca: Władysław
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 24 stycznia 1983 r. postanowił przychylić się do prośby skazanego i przesłać akta sprawy wraz z opinią Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu w Warszawie.

Sędziowie
Bem Bogusław (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Franczyk Antoni (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Maciak Wiesław (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca

Prokuratorzy
Jacek Jatczak (kpt.)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
 
 
.