Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S-Lot. W-34/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 749/60
 
 

Typ sprawy
Data rozpoczęcia sprawy
19-09-1982
Data zakończenia sprawy
17-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Prośba Zbigniewa Greckela o zastosowanie prawa łaski.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Greckel Zbigniew, ur.: 29-08-1958, imię ojca: Czesław
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 listopada 1982 r. postanowił prośbę Zbigniewa Greckela pozostawić bez dalszego biegu.

Sędziowie
Kaczmarek Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Maciejko Jan (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Wacławik Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca

Prokuratorzy
Kołpacki Bolesław (płk)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
 
 
.