Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Rw 397/82
Pl. Śl. 42/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 749/59
IPN BU 749/60
IPN BU 749/59
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
15-04-1982
Data zakończenia sprawy
28-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja Podprokuratora Wojsk Lotniczych w Poznaniu na niekorzyść Jarosława Ratajczaka.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Ratajczak Jarosław, ur.: 17-02-1955, imię ojca: Jan
Wyrok
Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 28 maja 1982 r. postanowił nie uwzględnić rewizji prokuratora i zaskarzony wyrok utrzymać w mocy, a kosztami postępowania odwoławczego obciążyć Skarb Państwa.

Sędziowie
Górski Jerzy (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca
Kmieciak Henryk (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Zawiłowski Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Grzegorczyk Kazimierz (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.