Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K. 44/82 dor.
1 Ds. 1712/82
 
Sygnatury IPN
IPN By 114/1/1
IPN By 114/1/2
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
31-08-1982
Data zakończenia sprawy
21-09-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Bogusławowi Skibickiemu oskarżonemu o kierowanie w dniu 31 sierpnia 1982 r. we Włocławku manifestacją protestacyjną, tj. o przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekratu z dnia 12 grudnia 1981 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Skibicki Bogusław, ur.: 18-04-1959, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 31 sierpnia 1982 r. we Włocławku kierował manifestacją protestacyjną idąc na jej czele i nawołując do jej kontynuowania".
Kwalifikacja
"Czyn z art. 46 ust. 2 dekretu Rady Państwa PRL z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154/."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki we Włocławku "skazuje go na karę 3 /trzech/ lat i 6 /sześć/ miesięcy pozbawienia wolności; (...) orzeka wobec oskarżonego pozbawienie praw publicznych na okres lat 3 /trzech/; (...) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 1 września 1982 r.; zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 4.200 złotych opłaty sądowej i obciąża go kosztami postępowania".

Sędziowie
Bonikowska H.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Włocławek
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 9 września 1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie postępowania doraźnego. Wyrok z dnia 21 września 1982 r.
Głębowska H.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Włocławek
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 9 września 1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Konopka A.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Włocławek
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 9 września 1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Majewski J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Włocławek
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrok z dnia 21 września 1982 r.
Mikołajczyk M.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Włocławek
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrok z dnia 21 września 1982 r. Sędzia Sądu Rejonowego del. do Sądu Wojewódzkiego.

Prokuratorzy
Araśniewicz Czesław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Włocławek
Uwagi
Postanowienie z dnia 1 września 1982 r. o wszczęciu śledztwa. Postanowienie z dnia 8 września 1982 r. o zamknięciu śledztwa.
Banasiak Wiesław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Włocławek
Mielczarek Małgorzata
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Włocławek
Uwagi
Postanowienie z dnia 1 września 1982 r. o prowadzeniu postępowania w trybie doraźnym.
Skibińska Wiesława
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Włocławek
Szczerbiak K.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Włocławek
Wesołowski L.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Włocławek
Uwagi
Postanowienie z dnia 9 września 1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie postępowania doraźnego.

 
 
.