Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
IV Ko 4/84
4 Ds 70/83, Ds 21/83
RSD 69/83, III 8564
Sygnatury IPN
IPN Gd 573/4/1
IPN Gd 573/4/2
IPN Gd 573/4/3
IPN Gd 573/4/4
IPN Gd 573/4/5
IPN Gd 573/4/6
IPN Gd 573/4/7
IPN Gd 77/1/1
IPN Gd 77/1/2
IPN Gd 013/149/1
IPN Gd 013/149/2
IPN Gd 013/149/3
IPN Gd 013/149/4

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
10-06-1983
Data zakończenia sprawy
05-03-1984
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Mariuszowi Urbanowi, Włodzimierzowi Heesemu, Karolowi Doerfferowi, Piotrowi Budzińskiemu, Marcinowi Sienkowskiemu, Krzysztofowi Kaletowskiemu, Krzysztofowi Klocowi, Wiktorowi Hajdukowi, Marianowi Mysiorkowi, Bogusławowi Zbijewskiemu, Markowi Fincowi, Mirosławowi Mikłowskiemu podejrzanym o działalność w Gdańsku w 1983 r. w nielegalnym związku "Ruch Narodowy", którego istnienie, ustrój i działalność miały pozostawać tajemnicą wobec organów państwowych.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Budziński Piotr, ur.: 26-08-1962, imię ojca: Edward
Zarzut
"... w okresie od 1978 r. do 9 czerwca 1983 r. w Gdańsku, Sopocie i innych miejscowościach w kraju brał udział w związku "Niezależna Grupa Polityczna" a od 8 lipca 1982 r. kierował "Ruchem Narodowym" pełniąc funkcję kierownika Zespołu Szkoleniowego, którego istnienie, ustrój i działalność pozostały tajemnicą dla organów państwowych..."
Kwalifikacja
art. 278 § 1 i 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku w dniu 22.06.1983 r. przekazała akta sprawy Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku celem kontynuowania postępowania przygotowawczego. Sąd Rejonowy w Gdansku postanowieniem z dnia 17.02.1984 r. na zasadzie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii, umorzył postępowanie karne przeciwko Piotrowi Budzińskiemu, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Piotr Budziński w dniu 17.02.1984 r. zaskarżył postanowienie. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.03.1984 r. odrzucił zażalenie podejrzanego i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.
Doerffer Karol, ur.: 01-03-1962, imię ojca: Jerzy
Zarzut
"... w okresie od 1978 r. do 9 czerwca 1983 r. w Gdańsku, Sopocie i innych miejscowościach w kraju brał udział w związku "Niezależna Grupa Polityczna" a od 8 lipca 1982 r. kierował "Ruchem Narodowym" pełniąc funkcję kierownika zespołu informacyjnego, którego istnienie, ustrój i działalność miała pozostać tajemnicą wobec organów państwowych..."
Kwalifikacja
art. 278 § 1 i 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku w dniu 22.06.1983 r. przekazała akta sprawy Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku celem kontynuowania postępowania przygotowawczego. Sąd Rejonowy w Gdansku postanowieniem z dnia 17.02.1984 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii, umorzył postępowanie karne przeciwko Karolowi Doerfferowi, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Karol Doerffer w dniu 17.02.1984 r. zaskarżył postanowienie. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.03.1984 r. odrzucił zażalenie podejrzanego i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.
Finc Marek, ur.: 22-10-1960, imię ojca: Benon
Zarzut
"... w okresie od 1978 r. do lipca 1983 r. w Gdańsku i innych miejscowościach kraju brał udział w nielegalnym związku pod nazwą "Niezależna Grupa Polityczna", a od 8 lipca 1982 r. w "Ruchu Narodowym" pełniąc w nich funkcje kierownicze, którego istnienie, ustrój i działalność miała pozostać tajemnicą wobec organów państwowych..."
Kwalifikacja
art. 278 § 1 i 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdansku postanowieniem z dnia 17.02.1984 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii, umorzył postępowanie karne przeciwko Markowi Fincowi, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Marek Finc w dniu 17.02.1984 r. zaskarżył postanowienie. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.03.1984 r. odrzucił zażalenie podejrzanego i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.
Hajduk Wiktor, ur.: 23-05-1956, imię ojca: Adam
Zarzut
"... w okresie od 1978 r. do 9 czerwca 1983 r. w Gdańsku, Sopocie i innych miejscowościach w kraju brał udział w związku "Niezależna Grupa Polityczna" a od 8 lipca 1982 r. w charakterze członka w "Ruchu Narodowym", którego istnienie, ustrój i działalność miała pozostawać tajemnicą wobec organów państwowych..."
Kwalifikacja
art. 278 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku w dniu 22.06.1983 r. przekazała akta sprawy Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku celem kontynuowania postępowania przygotowawczego. Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 17.02.1984 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii, umorzył postępowanie karne przeciwko Wiktorowi Hajdukowi, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Wiktor Hajduk w dniu 17.02.1984 r. zaskarżył postanowienie. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.03.1984 r. odrzucił zażalenie podejrzanego i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.
Heese Włodzimierz, ur.: 16-01-1956, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
"... w okresie od 1978 r. do 9 czerwca 1983 r. w Gdańsku, Sopocie i innych miejscowościach w kraju brał udział w związku "Niezależna Grupa Polityczna" a od 8 lipca 1982 r. kierował "Ruchem Narodowym" pełniąc funkcję kierownika zespołu zagranicznego, którego istnienie, ustrój i działalność miała pozostawać tajemnicą wobec organów państwowych..."
Kwalifikacja
art. 278 § 1 i 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku w dniu 22.06.1983 r. przekazała akta sprawy Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku celem kontynuowania postępowania przygotowawczego. Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 17.02.1984 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii, umorzył postępowanie karne przeciwko Włodzimierzowi Heesemu, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Włodzimierz Heese w dniu 17.02.1984 r. zaskarżył postanowienie. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.03.1984 r. odrzucił zażalenie podejrzanego i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.
Kaletowski Krzysztof, ur.: 13-01-1956, imię ojca: Hilary
Zarzut
"... w okresie od 1978 r. do 9 czerwca 1983 r. w Gdańsku, Sopocie i innych miejscowościach w kraju brał udział w związku "Niezależna Grupa Polityczna" a od 8.07.1982 r. kierował "Ruchem Narodowym" pełniąc funkcję szefa biura przewodniczącego, którego istnienie, ustrój i działalność pozostawała tajemnicą dla organów państwowych..."
Kwalifikacja
art. 278 § 1 i 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku w dniu 22.06.1983 r. przekazała akta sprawy Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku celem kontynuowania postępowania przygotowawczego. Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 17.02.1984 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii, umorzył postępowanie karne przeciwko Krzysztofowi Kaletowskiemu, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Krzysztof Kaletowski w dniu 17.02.1984 r. zaskarżył postanowienie. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.03.1984 r. odrzucił zażalenie podejrzanego i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.
Kloc Wojciech, ur.: 07-07-1956, imię ojca: Leon
Zarzut
"... w okresie od 1978 r. do 9 czerwca 1983 r. w Gdańsku, Sopocie i innych miejscowościach w kraju brał udział w związku "Niezależna Grupa Polityczna" a od 8 lipca 1982 r. kierował "Ruchem Narodowym" pełniąc funkcję kierownika Zespołu Interwencyjnego, którego istnienie, ustrój i działalność pozostawały tajemnicą dla organów państwowych..."
Kwalifikacja
art. 278 § 1 i 2 kk
Skazany
NIE
Zarzut
"... w dniu 9 czerwca 1983 r. w Gdańsku znieważył słowami wulgarnymi funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej (...) podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych..."
Kwalifikacja
art. 236 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku w dniu 22.06.1983 r. przekazała akta sprawy Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku celem kontynuowania postępowania przygotowawczego. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku postanowieniem z dnia 30.12.1983 r. umorzyła śledztwo przeciwko Wojciechowi Klocowi z art. 236 kk na podstawie art. 1 pkt 3 lit. f w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii. Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 17.02.1984 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii, umorzył postępowanie karne przeciwko Wojciechowi Klocowi z art. 278 § 1 i 2 kk, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Wojciech Kloc w dniu 17.02.1984 r. zaskarżył postanowienie. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.03.1984 r. odrzucił zażalenie podejrzanego i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.
Mikłowski Mirosław, ur.: 03-03-1960, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
"... w okresie od 1978 r. do 9 czerwa 1983 r. w Gdańsku, Sopocie i innych miejscowościach kraju brał udział w nielegalnym związku "Niezależna Grupa Polityczna", a od 8 lipca 1982 r. kierował "Ruchem Narodowym" pełniąc funkcję kierownika zespołu organizacyjnego, których istnienie, ustrój i działalność miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych..."
Kwalifikacja
art. 278 § 1 i 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 17.02.1984 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii, umorzył postępowanie karne przeciwko Mirosławowi Mikłowskiemu, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Mirosław Mikłowski w dniu 17.02.1984 r. zaskarżył postanowienie. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.03.1984 r. odrzucił zażalenie podejrzanego i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.03.1984 r. odrzucił zażalenie podejrzanego i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.
Mysiorek Marian, ur.: 17-02-1938, imię ojca: Franciszek
Zarzut
"... w okresie od 1978 r. do 9 czerwca 1983 r. w Gdańsku, Sopocie i innych miejscowościach w kraju brał udział w związku "Niezależna Grupa Polityczna" w charakterze członka, którego istnienie, ustrój i działalność miała pozostać tajemnicą wobec organów państwowych..."
Kwalifikacja
art. 278 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku w dniu 22.06.1983 r. przekazała akta sprawy Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku celem kontynuowania postępowania przygotowawczego. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku postanowieniem z dnia 30.12.1983 r. umorzyła śledztwo przeciwko Marianowi Mysiorkowi wobec niepopełnienia przestępstwa.
Sienkowski Marcin, ur.: 07-02-1960, imię ojca: Jan
Zarzut
"... w okresie od 1978 r. do 9 czerwca 1983 r. w Gdańsku, Sopocie i innych miejscowościach w kraju brał udział w związku "Niezależna Grupa Polityczna" a od 8 lipca 1982 r. kierował "Ruchem Narodowym" pełniąc funkcję kierownika zespołu dokumentacyjnego, którego istnienie, ustrój i działalność miała pozostać tajemnicą wobec organów państwowych..."
Kwalifikacja
art. 278 § 1 i 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku w dniu 22.06.1983 r. przekazała akta sprawy Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku celem kontynuowania postępowania przygotowawczego. Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 17.02.1984 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii, umorzył postępowanie karne przeciwko Marcinowi Sienkowskiemu, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Marcin Sienkowski w dniu 17.02.1984 r. zaskarżył postanowienie. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.03.1984 r. odrzucił zażalenie podejrzanego i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.
Urban Mariusz, ur.: 28-07-1951, imię ojca: Roman
Zarzut
"... w okresie od 1978 r. do 9 czerwca 1983 r. w Gdańsku, Sopocie i innych miejscowościach w kraju brał udział w związku "Niezależna Grupa Polityczna" a od 8 lipca 1982 r. kierował "Ruchem Narodowym" pełniąc funkcję przewodniczącego, którego istnienie, ustrój i działalność miała pozostać tajemnicą wobec organów państwowych..."
Kwalifikacja
art. 278 § 1 i 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku w dniu 22.06.1983 r. przekazała akta sprawy Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku celem kontynuowania postępowania przygotowawczego. Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 17.02.1984 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii, umorzył postępowanie karne przeciwko Mariuszowi Urbanowi, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Mariusz Urban w dniu 17.02.1984 r. zaskarżył postanowienie. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.03.1984 r. odrzucił zażalenie podejrzanego i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.
Zbijewski Bogusław, ur.: 25-04-1952, imię ojca: Jan
Zarzut
"... w okresie od 1978 r. do 9 czerwca 1983 r. w Gdańsku, Sopocie i innych miejscowościach w kraju brał udział w związku "Niezależna Grupa Polityczna" a od 8 lipca 1982 r. pełnił w organizacji "Ruch Narodowy" funkcję kierownika zespołu propagandowego, która to organizacja, jej ustrój i działalność miała pozostać tajemnicą wobec organów państwowych..."
Kwalifikacja
art. 278 § 1 i 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku w dniu 22.06.1983 r. przekazała akta sprawy Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku celem kontynuowania postępowania przygotowawczego. Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 17.02.1984 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii, umorzył postępowanie karne przeciwko Bogusławowi Zbijewskiemu, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Bogusław Zbijewski w dniu 17.02.1984 r. zaskarżył postanowienie. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.03.1984 r. odrzucił zażalenie podejrzanego i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Sędziowie
Grabiec J.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział IV Karny-Rewizyjny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 05.03.1984 r. o odrzuceniu zażaleń na postanowienia o zastosowaniu amnestii
Markiewicz E.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział IV Karny-Rewizyjny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 05.03.1984 r. o odrzuceniu zażaleń na postanowienia o zastosowaniu amnestii
Multan B.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział IV Karny-Rewizyjny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 05.03.1984 r. o odrzuceniu zażaleń na postanowienia o zastosowaniu amnestii
Staniszewska H.
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestnicząca w wydaniu postanowień z dnia 17.02.1984 r. o amnestii

Prokuratorzy
Blaszkowski Rajmund
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Głowacki Cezary
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Jankowski Bogusław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Mirecki Roman
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Muszyński Marian
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Płyszewski Jerzy
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Rosiński Józef
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Wasilewski Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Wlazło Henryk
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
 
 
.