Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
4 Ds 4/82, 4 Ds 81/83
 
Sygnatury IPN
 
IPN Gd 65/19
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
23-12-1981
Data zakończenia sprawy
06-10-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Bogdanowi Dziadziuszko i Ryszardowi Puszowi z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, podejrzanym o to, że od 15 do 16 grudnia 1981 r., jako członkowie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Gdańsku, nie przerwali działalności związkowej, organizowali strajk na terenie w/w zakładu oraz rozpowszechniali publikacje nawołujące pracowników do strajku.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Dziadziuszko Bogdan, ur.: 19-07-1955, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
"...w okresie od 15-16.12.1981 r. w Gdańsku (...) jako członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Gdańsku, mimo wprowadzenia dekretem RP z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym zakazu działalności związkowej, nie przerwał tejże działalności, wziął udział w zorganizowaniu nielegalnego strajku w obiektach WPHW przy ulicy Załogowej 17, wszedł w skład zakładowego komitetu strajkowego oraz rozpowszechniał pisma o treści nawołującej pracowników do udziału w strajkach".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 09.01.1982 r. zawiesiła śledztwo przeciwko Bogdanowi Dziadziuszko wobec ukrywania się podejrzanego. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 08.07.1983 r. podjęła zawieszone śledztwo. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 06.10.1983 r. na zasadzie art. 11 pkt. 2, 280 § 1 oraz art. 213 kpk umorzyła śledztwo w sprawie przeciwko Bogdanowi Dziadziuszko wobec znikomego stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu.
Pusz Ryszard, ur.: 29-04-1952, imię ojca: Zdzisław
Zarzut
"...w okresie od 15 do 16 grudnia 1981 r. w Gdańsku (...) jako członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Gdańsku mimo wprowadzenia dekretem RP z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym zakazu działalności związków zawodowych, nie przerwał tejże działalności, wziął udział w zorganizowaniu nielegalnego strajku w obiektach WPHW (...), wszedł w skład zakładowego komitetu strajkowego oraz rozpowszechniał pisma o treści nawołującej pracowników do udziału w strajkach..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 14.01.1982 r. wyłączyła materiały dotyczące Ryszarda Pusza i przekazała Prokuraturze Marynarki Wojennej w Gdyni do dalszego prowadzenia.

Sędziowie

Prokuratorzy
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Pękała Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Płyszewski Jerzy
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Tomaszewski Ireneusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
 
 
.