Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
4 Ds 5/82
RSD 284/82
Sygnatury IPN
 
IPN Gd 64/1
IPN Gd 112/18

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
09-01-1982
Data zakończenia sprawy
09-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Andrzejowi Budnickiemu z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, podejrzanemu o to, że jako przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Zakładach Urządzeń Okrętowych "Hydroster" w Gdańsku w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. kontynuował działalność związkową poprzez zorganizowanie i udział w strajku, mimo obowiązywania stanu wojennego, a następnie nie stawił się na wezwanie organów ścigania.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Budnicki Andrzej, ur.: 01-01-1947, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"...zorganizował w dniach od 14 - 15 grudnia 1981 r. strajk w Zakładach Urządzeń Okrętowych "Hydroster" w Gdańsku i kierował tym strajkiem oraz (...) nie zaniechał działalności związkowej jako przewodniczący NSZZ "Solidarność" pomimo zawieszenia działalności związków zawodowych na mocy dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 09.01.1982 r. zawiesiła śledztwo w sprawie Andrzeja Budnickiego wobec ukrywania się podejrzanego.

Sędziowie

Prokuratorzy
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Wierzchoń Janina
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk

 
 
.