Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
IV K 101/83
4 Ds 197/82
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 63/3
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
13-10-1982
Data zakończenia sprawy
15-02-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Leonardowi Stalce z art. 275 § 1 kk, podejrzanemu o to, że dnia 12 października 1982 r. w Gdańsku brał udział w nielegalnym zgromadzeniu i wraz z innymi jego uczestnikami rzucał kamieniami w interweniujących funkcjonariuszy MO.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Stalka Leonard, ur.: 01-11-1956, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Oskarżony o to, że "(...) w dniu 12 października 1982 r. w Gdańsku, brał udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego zamachu na interweniujących funkcjonariuszy MO w ten sposób, że rzucał w nich kamieniami".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 275 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 15.02.1983 r. uniewinnił Leonarda Stalkę od zarzutu popełnienia przestępstwa, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Boniecka U.
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Ławnik
Staniszewska H.
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Włodarski K.
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Jaroszewski Krzysztof
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Kulwikowski M.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Malinowska Grażyna
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Rosiński Józef
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
 
 
.